Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

302

Đã truy cập :

137034124
                                                                                                               
Tin tức sự kiện Thông tin quy hoạch thành phố Cẩm Phả

Quy hoạch chi tiết nuôi lồng bè tập trung trên biển thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

02/11/2016 12:00:00 CH

  Ngày 28/10/2016, UBND thành phố Cẩm Phả đã ban hành Quyết định số 5151/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nuôi lồng bè tập trung trên biển thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Giai đoạn 2) Quỹ đất dọc hai bên tuyến đường sắt đoạn từ Khe Sim, phường Quang Hanh đến ga cọc 4, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả

29/06/2016 3:00:00 SA

Ngày 31/5/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2334/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Giai đoạn 2) Quỹ đất dọc hai bên tuyết đường sắt đoạn từ Khe Sim, phường Quang Hanh đến ga cọc 4, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả. Cổng thông tin điện tử Thành phố xin trân trọng giới thiệu nội dung Quyết định và bản đồ quy hoạch:


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thành phố Cẩm Phả
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hải Khiên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - Đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.862291; Fax: 033.862363; Email: ubndcp@quangninh.gov.vn