Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

426

Đã truy cập :

137034301
                                                                                                               
Quyết đinh giải quyết khiếu nại tố cáo

 Ngày 23/6/2017 UBND thành phố Cẩm Phả ban hành quyết định số 2465/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Mích trú tại tổ 2, khu Bạch Đằng, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả (lần đầu)

  Ngày 29/6/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2460/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.


 

Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Mai Thị Chinh với bà Nguyễn Thị Minh Huệ, ông Nguyễn Văn Mạnh tại thửa đất thuộc tổ 39, khu 9B, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả.

 Ngày 31/12/2015, Ban tiếp công dân Thành phố có Công văn số 47/BTCD về việc từ chối tiếp và nhận đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Văn Phượng, trú tại Tổ 5, khu 6A, phường Cẩm Thịnh.

Ngày 14/9/2012, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Minh đã ký Quyết định số 2558/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đoàn Kim Nhung, Công chức Văn hoá - Xã hội phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả.

Ngày 30-11-2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Đỗ Thông đã ký Quyết định số 3772/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chỉ, Tổ 67, khu 4B, phường Cẩm Trung, thị xã Cẩm Phả.

Ngày 19-07-2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Đỗ Thông đã ký ban hành Quyết định số 2246/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của Tổ HTX Hợp Lực, thị xã Cẩm Phả, do ông Trần Văn Mích đại diện.

Ngày 27-01-2011, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cẩm Phả - Nguyễn Thị Kim Phượng đã ký ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Mích, trú tại Tổ 47, phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả.

Ngày 07-07-2010, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Đỗ Thông đã ký Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất ngõ đi chung giữa ông Hà Văn Luyện và 03 hộ dân, trú tại Khu Bắc Sơn II, phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả.

Ngày 21 tháng 9 năm 2009, Chủ tịch UBND thị xã Cẩm Phả Đỗ Minh Tuấn đã ký ban hành Kết luận số 157/LK-UBND về việc "Thanh tra, xác minh một số sai phạm của bà Đoàn Kim Nhung, nguyên là cán bộ Văn hoá - xã hội phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả".

Ngày 07 tháng 9 năm 2009, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cẩm Phả Nguyễn Văn Nghi đã ký ban hành Quyết định số 2706/QĐ-UB về việc "Giải quyết đơn tố cáo của ông Hà Văn Luyện, trú tại Khu Bắc Sơn II, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả".

Ngày 05 tháng 6 năm 2009, Chủ tịch UBND thị xã Cẩm Phả Đỗ Minh Tuấn đã ký ban hành Kết luận số 74/BC-UBND về việc "Giải quyết đơn tố cáo của ông Hà Văn Luyện, trú tại Khu Bắc Sơn II, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả".

Ngày 04 tháng 02 năm 2008, Chủ tịch UBND thị xã Cẩm Phả Đỗ Minh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 269/QĐ-UB về việc "Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đoàn Kim Nhung, nguyên là cán bộ Văn hoá - xã hội phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả".

1  - 15  Trang sau

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thành phố Cẩm Phả
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hải Khiên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - Đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.862291; Fax: 033.862363; Email: ubndcp@quangninh.gov.vn