Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

Danh sách câu hỏi

  
Các lựa chọn trả lời cho câu hỏi
  
  
  
  
  
  
Số đếm= 3
  
Rất đầy đủ Khá hoàn chỉnh Cần bổ sung thêm Cần có sự cải tiến
Không sử dụng_x0038_4ff9fbd_x002d_df58_x002d_00
  
Bãi tắm Hòn Gai Bãi tắm Hồng Gai Bãi tắm Hạ Long
Không sử dụng_x0033_a407ab7_x002d_fa8a_x002d_00
  
a b c
Không sử dụng_x0035_ddd59e0_x002d_f624_x002d_15/09/201718/09/201700