Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

TaiNguyenThienNhien

  
Dữ liệu
  
  
43,8@%@diện tích chưa sử dụng tập trung ở vùng miền núi và ven biển, còn lại là đất chuyên dùng và đất ở#10@%@đất nông nghiệp#38@%@đất có rừng
tntn
  
611.081,3@ha@Với quỹ đất dồi dào#75,370@ha@đất nông nghiệp đang sử dụng#75,370@ha@đất nông nghiệp đang sử dụng
tnd
  
243.833,2@ha@rừng và đất rừng#40@%@diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh<br>trong đó rừng tự nhiến chiếm khoảng 80%@diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh<br>trong đó rừng tự nhiến chiếm khoảng 80%
tnr
  
8.777@tỷ m3@<strong>Nước mặt:</strong> Lượng nước các sông khá phong phú, ước tính@phát sinh trên toàn lưu vực#75-80@%@Mùa mưa/@tháng 5 - tháng 9@tổng lượng nước trong năm#20-25@%@Mùa khô/@tháng 10 - tháng 4@tổng lượng nước trong năm#6.107@m3/ngày@VÙNG CẨM PHẢ#21.290@m3/ngày@VÙNG HẠ LONG#118@triệu m3@HỒ YÊN LẬP#11,5@triệu m3@HỒ CHÚC BÀI SƠN#10@triệu m3@HỒ QUẤT ĐÔNG
tnn
  
250@km@Với bờ biển dài@Quảng Ninh có nhiều ngư trường khai thác hải sản Hầu hết các bãi cá chính có sản lượng cao, ổn định, đều phân bố gần bờ và quanh các đảo, rất thuận tiện cho việc khai thác@Ven biển Quảng Ninh có nhiều khu vực nước sâu, kín gió là lợi thế đặc biệt quan trọng thuận lợi cho việc xây dựng, phát triển hệ thống cảng biển, nhất là ở thành phố Hạ Long, TP Cẩm Phả, huyện Tiên Yên, TP Móng Cái và huyện Hải Hà.
tnb
  
43,8@%@diện tích chưa sử dụng tập trung ở vùng miền núi và ven biển, còn lại là đất chuyên dùng và đất ở#10@%@đất nông nghiệp#38@%@đất có rừng
tnks