Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

Thông Tin Tra Cứu

  
  
  
  
  
  
Số đếm= 1588
2777​Dự thảo Quyết định ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL25/11/2021 16:1925/11/2021 16:1925/11/2021
2776​Dự thảo Quyết định về việc công bố bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống lâm nghiệp xuất vườn đối với một số loài cây trồng rừng...Xin ý kiến nhân dân25/11/2021 16:1725/11/2021 16:1725/11/2021
2775223/BC-UBNDSố liệu thống kê24/11/2021 8:5424/11/2021 8:5424/11/2021
2774Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động kinh tế công thươngGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL18/11/2021 10:1418/11/2021 10:1418/11/2021
2773Phiếu khảo sát phục vụ xây dựng danh mục chỉ tiêu kinh tế số Tỉnh Quảng NinhXin ý kiến nhân dân16/11/2021 15:0916/11/2021 15:0216/11/2021
2772Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách ưu tiên trong thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ đối với nguồn nhân lực bác sỹ tại các đơn vị y tế vùng khó khăn, đặc thù của Ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL12/11/2021 9:1612/11/2021 9:1612/11/2021
2771Dự thảo Quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL12/11/2021 9:0712/11/2021 9:0712/11/2021
2769Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh tế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL11/11/2021 15:2411/11/2021 15:2311/11/2021
2768Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL11/11/2021 8:2911/11/2021 8:2910/11/2021
2767Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2022Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL11/11/2021 8:2711/11/2021 8:2709/11/2021
2766Tham gia ý kiến dự thảo QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch theo Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDLGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL10/11/2021 8:5910/11/2021 8:5905/11/2021
2765Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long, bồi dưỡng HSG và thưởng cho HS đoạt giải, GV dạy HS đoạt giảiGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL09/11/2021 8:3409/11/2021 8:3409/11/2021
2764Dự thảo tờ trình của UBND, nghị quyết của HĐND tỉnh về số lượng, mức phụ cấp đối với lục lượng công an viênGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL08/11/2021 10:2608/11/2021 10:2604/11/2021
2763Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành danh mục địch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL08/11/2021 9:0508/11/2021 9:0504/11/2021
2761Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho kỳ thi và quy định mức học phí Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL05/11/2021 16:3505/11/2021 16:3505/11/2021
27603770/QĐ-UBNDThông tin đấu thầu05/11/2021 9:0705/11/2021 9:0729/10/2021
2759Dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL03/11/2021 15:1303/11/2021 15:1203/11/2021
2758​Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao trên địa bàn tỉnhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL02/11/2021 15:2602/11/2021 15:2525/10/2021
2757​Dự thảo Tờ trình của Công an tỉnh và dự thảo QĐ của UBND tỉnh ban hành quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL01/11/2021 15:4401/11/2021 15:4401/11/2021
2756​Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL01/11/2021 15:3801/11/2021 15:3801/11/2021
2755 7693/TTr-UBNDThông tin quy hoạch01/11/2021 14:1401/11/2021 14:1428/10/2021
2754Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Triều Quảng Ninh​Số liệu thống kê29/10/2021 16:1629/10/2021 16:1629/10/2021
2753Thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc 07 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư.Thông tin đấu thầu29/10/2021 16:0129/10/2021 16:0129/10/2021
2752Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL29/10/2021 15:5329/10/2021 15:5329/10/2021
2751Nghị quyết quy định chính sách ưu tiên trong thu hút, đãi ngộ đối với nguồn nhân lực bác sỹGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL28/10/2021 16:1928/10/2021 16:1928/10/2021
2750Dự thảo (lần 2) Quyết dịnh về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lýGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL27/10/2021 14:5727/10/2021 14:5727/10/2021
2749 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Vân ĐồnSố liệu thống kê27/10/2021 10:0327/10/2021 10:0327/10/2021
2748Dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL27/10/2021 9:0027/10/2021 9:0026/10/2021
2747Dự thảo tờ trình, nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL26/10/2021 15:4626/10/2021 15:4608/10/2021
2746​Tham gia ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số biện pháp, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2027Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL22/10/2021 9:0321/10/2021 16:5121/10/2021
2745Dự thảo quy định về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngành đạo tạo và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh QNGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL21/10/2021 14:5421/10/2021 14:5421/10/2021
2744Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị xây dựng biện pháp, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022 - 2027Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị xây dựng biện pháp, chính sách nâng Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL20/10/2021 15:3920/10/2021 15:3920/10/2021
2743Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bổ sung danh mục, mức thu lệ phí cấp gia hạn giấy phép lao động tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL20/10/2021 15:3320/10/2021 15:3320/10/2021
2742Quyết định số 1888/QĐ-UBND V/v Phê duyệt nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức mua sắm tập trung năm 2021Thông tin đấu thầu15/10/2021 23:1115/10/2021 23:0201/09/2021
2740Dự thảo QĐ Về việc phân cấp, ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, giao đất ở tái định cư và xác định giá khởi điểm đấu giá các ô đất nhỏ, lẻ, xen kẹp trong khu dân cư...Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL13/10/2021 13:4913/10/2021 13:2812/10/2021
2738Nội dung thỏa thuận khung ký kết giữa TTKN với các nhà thầu của các gói thầu thuộc KH lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc theo hình thức đấu thầu tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022 thuộc dự án mua sắm theo hình đấu thầu tập trung...Thông tin đấu thầu11/10/2021 15:5911/10/2021 15:3511/10/2021
2737Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sử đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL08/10/2021 14:3908/10/2021 14:3908/10/2021
2736Dự thảo Nghị quyết Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định kinh phí tập huấn, bồi dưỡng cho học viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL08/10/2021 14:2808/10/2021 14:2808/10/2021
2735Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL08/10/2021 14:2608/10/2021 14:2608/10/2021
2734Dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng NinhXin ý kiến nhân dân07/10/2021 15:0207/10/2021 15:0227/09/2021
2733Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông, Giáo dục thường xuyên công lập của tỉnh Quảng Ninh từ năm 2021 – 2022Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL07/10/2021 11:0207/10/2021 8:3806/10/2021
2732Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL07/10/2021 11:0707/10/2021 8:3706/10/2021
2731Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách ưu đãi đối với Trường trung học phổ thông Chuyên Hạ Long và hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Quảng Ninh.Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL07/10/2021 8:3607/10/2021 8:3606/10/2021
2730Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, bản, khu phốGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL06/10/2021 16:4006/10/2021 16:4030/09/2021
2729Dự thảo đăng tải hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL06/10/2021 8:1406/10/2021 8:1406/10/2021
27283298/QĐ-UBNDThông tin quy hoạch05/10/2021 15:1705/10/2021 15:1730/09/2021
2727Thông báo giới thiệu lao động Việt Nam cho Thầu chính gói thầu số 16 dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo tại tỉnh Quảng NinhThông tin đấu thầu01/10/2021 9:0401/10/2021 9:0429/09/2021
2726Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL28/09/2021 8:3928/09/2021 8:3927/09/2021
2725Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh​Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL24/09/2021 8:4924/09/2021 8:4922/09/2021
2724Dự thảo quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL20/09/2021 15:0420/09/2021 8:4713/09/2021
2723Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảoGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL16/09/2021 13:5916/09/2021 13:5516/09/2021
2722Quyết định của UBND tỉnh công nhận Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Thông tin đấu thầu15/09/2021 13:3915/09/2021 13:3915/09/2021
2721Dự thảo quyết định của UBND tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL14/09/2021 17:4714/09/2021 17:4713/09/2021
2720Thông báo mời thầu Về việc mời tham gia dự thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao, sinh phẩm thực hiện phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống có 500 ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh áp dụng hình thức chỉ địnhThông tin đấu thầu14/09/2021 7:5314/09/2021 7:5310/09/2021
2719Thông báo mời thầu nhu cầu mua sắm thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng NinhThông tin đấu thầu13/09/2021 9:1513/09/2021 9:1513/09/2021
2718168/BC-UBNDBáo cáo KTXH10/09/2021 11:5810/09/2021 11:5809/09/2021
2717Cung cấp báo giá thuốc và hồ sơ năng lực kinh nghiệp cung ứng thuốcThông tin đấu thầu08/09/2021 10:0508/09/2021 9:5606/09/2021
2716Dự thảo ban hành Quy định tiêu chuẩn chức dannh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL07/09/2021 8:3507/09/2021 8:3512/08/2021
27155100/BC-STCSố liệu thống kê07/09/2021 8:2807/09/2021 8:2807/09/2021
2714Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ninh quý I, quý II/2021Số liệu thống kê31/08/2021 14:5531/08/2021 11:2025/08/2021
2713155/BC-UBNDBáo cáo KTXH12/08/2021 9:1212/08/2021 9:1204/08/2021
2712Dự thảo Lần 2 Quyết định ban hành Quy định đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL12/08/2021 8:1312/08/2021 8:1312/08/2021
2711Dự thảo Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL11/08/2021 9:0911/08/2021 9:0911/08/2021
2709​Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền phê duyệt KHLCNT mua sắm thuốc và giao nhiệm vụ mua thuốc tập trung cấp tỉnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng NinhXin ý kiến nhân dân10/08/2021 9:2610/08/2021 9:2606/08/2021
2708116/QĐ-BTCThi đua khen thưởng10/08/2021 9:2310/08/2021 9:2310/08/2021
2707V/v tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL24/08/2021 15:3806/08/2021 12:0305/08/2021
27062526/QĐ-UBNDThông tin quy hoạch05/08/2021 10:3905/08/2021 10:3903/08/2021
2705Quảng Ninh đề nghị phong tặng thêm 3 "Nghệ sĩ nhân dân", 5 "Nghệ sĩ ưu tú"Xin ý kiến nhân dân05/08/2021 8:4205/08/2021 8:4205/08/2021
2703Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa các dự án, công trình, các nhiệm vụ sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL19/07/2021 8:1719/07/2021 8:1616/07/2021
2702Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định biện pháp xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu PCCC, đưa vào hoạt động trước ngày Luật PCCC năm 2011 có hiệu lựcGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL20/07/2021 10:2816/07/2021 8:1416/07/2021
2701Dự thảo danh sách dự kiến các mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, năm 2020Xin ý kiến nhân dân15/07/2021 10:5415/07/2021 10:5415/07/2021
2700​Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Hải Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020Xin ý kiến nhân dân24/08/2021 15:4115/07/2021 9:1415/07/2021
2699Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Liêu Quảng Ninh Số liệu thống kê12/07/2021 14:0412/07/2021 14:0412/07/2021
2698Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL12/07/2021 9:1512/07/2021 9:1509/07/2021
2697Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh quý II năm 2021Số liệu thống kê12/07/2021 9:0912/07/2021 9:0908/07/2021
2696Công khai kết quả của Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10Xin ý kiến nhân dân12/07/2021 9:0212/07/2021 9:0209/07/2021
26952087/QĐ-UBNDThi đua khen thưởng08/07/2021 8:2408/07/2021 8:2008/07/2021
26944134/UBND-QH2Thông tin quy hoạch07/07/2021 10:5907/07/2021 10:5901/07/2021
2693Dự thảo Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL07/07/2021 9:2407/07/2021 9:2409/06/2021
2692Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cấp pháp và sử dụng thuốc, hóa chất phòng chống dịch bệnh ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng NinhXin ý kiến nhân dân07/07/2021 9:2202/07/2021 14:3502/07/2021
2691Danh mục dự án và thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhThông tin đấu thầu02/07/2021 9:0302/07/2021 9:0330/06/2021
2690​Dự thảo tờ trình, đề án, nghị quyết tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL25/06/2021 15:3625/06/2021 15:3625/06/2021
2689Dự thảo Nghị quyết “Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh”Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL24/06/2021 8:0324/06/2021 8:0324/06/2021
2688​Các dự thảo về ban hành cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL23/06/2021 9:3723/06/2021 9:3721/06/2021
2687V/v xin ý kiến tham gia các dự thảo trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển bền vững KT-XH gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL23/06/2021 9:3023/06/2021 9:3018/06/2021
26861880/QĐ-UBNDThi đua khen thưởng18/06/2021 9:2418/06/2021 9:2418/06/2021
2685Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 316/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020Góp ý vào dự thảo văn bản QPPL16/06/2021 9:5216/06/2021 9:4716/06/2021
2684 Vv đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021Báo cáo KTXH14/06/2021 16:5914/06/2021 16:5903/06/2021
2683 Bãi bỏ bãi bỏ Quyết định số 2526/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về Ban hành Quy chế quản lý Bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng NinhXin ý kiến nhân dân14/06/2021 10:1414/06/2021 10:1408/06/2021
2682Dự thảo QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo QĐ số 06/2017-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnhXin ý kiến nhân dân03/06/2021 13:1403/06/2021 13:1303/06/2021
2681Dự thảo tờ trình xây dựng Nghị quyết chế độ xây dựng hỗ trợ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại huyện Cô Tô và Ban QLVBTL​Xin ý kiến nhân dân03/06/2021 12:2603/06/2021 12:2603/06/2021
2679V/v tham gia ý kiến lần 2 dự thảo Ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh Quảng Ninh ​Xin ý kiến nhân dân02/06/2021 14:0502/06/2021 14:0501/06/2021
2676​Dự thảo Về việc quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL26/05/2021 15:4226/05/2021 15:2126/05/2021
2675Kết quả xét tặng Danh hiệu "Nghệ sĩ Vùng mỏ" tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII (2016-2020) (Cấp xét tặng: Cấp tỉnh)Xin ý kiến nhân dân24/05/2021 8:0624/05/2021 8:0622/05/2021
2674​ Dự thảo xây dựng Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng NinhGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL21/05/2021 15:1721/05/2021 15:1721/05/2021
2673Dự thảo Đề án đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại tỉnh Quảng NinhXin ý kiến nhân dân21/05/2021 15:1721/05/2021 15:1317/05/2021
2672Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý, bảo vệ, tu bổ đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng NinhXin ý kiến nhân dân20/05/2021 9:0520/05/2021 9:0520/05/2021
2671Quyết định Về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của 03 công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền ĐôngGóp ý vào dự thảo văn bản QPPL19/05/2021 10:4619/05/2021 10:4610/03/2021
267084/BC-UBNDBáo cáo KTXH18/05/2021 15:4618/05/2021 15:4618/05/2021
2669V/v tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020Thi đua khen thưởng18/05/2021 15:3518/05/2021 15:3515/05/2021
1 - 100Tiếp