Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

Văn bản chỉ đạo điều hành

  
  
  
Trích yếu nội dung
  
  
  
  
  
  
  
Chuyên đề
  
Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
  
  
  
Số đếm= 6775
15154
  
Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công văn số 5668/UBND-TD về giải quyết đề nghị của bà Trần Thị Hồng, TP Hạ Long.

5668/UBND-TD04/08/2017 0:00Sử dụngVũ Kiên Cường, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Vũ Kiên Cường, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnhPhần đính kèm07/08/2017 14:1507/08/2017 14:15
15153
  
Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quyết định số 2998/QĐ-UBND về giao xác minh nội dung khiếu nại của 39 hộ dân, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

2998/QĐ-UBND02/08/2017 0:00Sử dụngVũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnhVũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm07/08/2017 14:1207/08/2017 14:12
15152
  
Lĩnh vực khác

Quyết định số 3006/QĐ-UBND về chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân và các hạng mục phụ trợ tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

 3006/QĐ-UBND07/08/2017 0:00Sử dụngNguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm07/08/2017 14:0907/08/2017 14:09
15151
  
Lĩnh vực khác

Quyết định số 3005/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án sản xuất giống, nuôi thương phẩm và chế biến thức ăn cho tôm sử dụng công nghệ cao( giai đoạn 1) tại xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3005/QĐ-UBND07/08/2017 0:00Sử dụngNguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm07/08/2017 14:0507/08/2017 14:05
15150
  
Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thông báo số 228/UBND-NC về kết quả kiểm tra, kết luận các nội dung theo đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Nhã - Giám đốc Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Ba Chẽ.

228/UBND-NC31/07/2017 0:00Sử dụngVũ Kiên Cường, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Vũ Kiên Cường, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnhPhần đính kèm07/08/2017 13:5707/08/2017 13:57
15149
  
Lĩnh vực khác

Thông báo số 233/TB-UBND về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBDN tỉnh về phương án quy hoạch, thiết kế cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long.

233/TB-UBND04/08/2017 0:00Sử dụngVũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng UBND tỉnhVũ Văn Hợp, Chánh Văn Phòng UBND tỉnhPhần đính kèm07/08/2017 13:5007/08/2017 13:50
15148
  
Nông nghiệp

Công văn số 5572/UBND-NLN3 về việc thực hiện thông báo 635 - TB/TU ngày 28/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về triển khai thực hiện một số chính sách theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 và Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/7/2017 của Thủ tướng CP.

5572/UBND-NLN331/07/2017 0:00Sử dụngĐặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnhĐặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm07/08/2017 8:5607/08/2017 8:56
15147
  
Đất đai - Nhà ở

Quyết định số 2985/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh "V/v cho Công ty TNHH Hoàng Quế 22/12 thuê đất giai đoạn 2 theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm và điều chỉnh ranh giới diện tích cho Công ty TNHH Hoàng Quế 22/12 thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch cao cấp và khai thác sét tại xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều".

2985/QĐ-UBND31/07/2017 0:00Sử dụngĐặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnhĐặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm07/08/2017 8:5704/08/2017 10:06
15146
  
Lĩnh vực khác

Báo cáo số 133/BC-UBND về tình hình kinh tế- xã hội tháng 7; một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2017.

133/BC-UBND03/08/2017 0:00Sử dụngNguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm04/08/2017 10:0004/08/2017 10:00
15145
  
Lĩnh vực khác

Thông báo số 232/UBND-TD2 về kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đối thoại với một số hộ dân thuộc Dự án khu đô thị mới Tây Ka Long, thành phố Móng Cái.

232/UBND-TD203/08/2017 0:00Sử dụngVũ Kiên Cường, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Vũ Kiên Cường, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnhPhần đính kèm04/08/2017 9:5104/08/2017 9:51
15144
  
Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công văn số 5649/UBND-TD về việc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2017.

5649/UBND-TD03/08/2017 0:00Sử dụngVũ Kiên Cường, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Vũ Kiên Cường, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnhPhần đính kèm03/08/2017 16:1303/08/2017 16:13
15143
  
Đất đai - Nhà ở

Công văn số 5626/UBND-QLĐĐ1 về việc chỉnh lý biến động đất đai sau khi thu hồi đất, GPMB.

5626/UBND-QLĐĐ103/08/2017 0:00Sử dụngVũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng UBND tỉnhVũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng UBND tỉnhPhần đính kèm03/08/2017 16:1103/08/2017 16:11
15142
  
Đất đai - Nhà ở

Quyết định số 2993/QĐ-UBND về việc thu hồi 4.974,9 m2 đất của Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát (đã được giao đất tại Quyết định 1080/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh) cho Công ty cổ phần Đầu tư - Giải trí - Giáo dục Ngôi Sao Xanh thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để xây dựng trường học quốc tế Green Star tại phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả.

2993/QĐ-UBND02/08/2017 0:00Sử dụngĐặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnhĐặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm03/08/2017 16:0703/08/2017 16:07
15141
  
Lâm nghiệp

Công văn số 5584/UBND-NLN2 về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Cẩm Phả giai đoạn đến năm 2020.

 5584/UBND-NLN231/07/2017 0:00Sử dụngNguyễn Huy Thắng, Phó Chánh VP UBND tỉnhNguyễn Huy Thắng, Phó Chánh VP UBND tỉnhPhần đính kèm02/08/2017 15:0202/08/2017 15:02
15140
  
Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công văn số 5581/UBND-TH3 về việc giải quyết các nội dung kiến nghị tại cuộc họp giao ban với bí thư các HTX, TP ngày 24/7/2017.

5581/UBND-TH331/07/2017 0:00Sử dụngĐặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnhĐặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm02/08/2017 14:5902/08/2017 14:59
15139
  
Nông nghiệp

Thông báo số 230/TB-UBND về ý kiến kết luận của đồng chí Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT.

230/TB-UBND01/08/2017 0:00Sử dụngNguyễn Huy Thắng, Phó Chánh VP UBND tỉnhNguyễn Huy Thắng, Phó Chánh VP UBND tỉnhPhần đính kèm02/08/2017 14:5202/08/2017 14:52
15138
  
Nông nghiệp

Công văn số 5604/UBND-NLN3 về việc thực hiện hỗ trợ PT sản xuất chuộc chương trình 135 tại thôn Đồng Dọng, xã Bình Dân huyện Vân Đồn và chương trình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.

5604/UBND-NLN301/08/2017 0:00Sử dụngĐặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnhĐặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm02/08/2017 14:5602/08/2017 14:48
15137
  
Nông nghiệp

Công văn số 5535/UBND-CN về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thu gom, khai thác cát xốp tại khu vực Tây Bắc Hòn Chín, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn để phục vụ nuôi trồng thủy sản.

5535/UBND-CN28/07/2017 0:00Sử dụngĐặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnhĐặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm07/08/2017 8:5802/08/2017 8:43
15136
  
Giao dục

Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

14/KH-UBND28/07/2017 0:00Sử dụngLê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnhLê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm01/08/2017 9:2601/08/2017 9:26
15135
  
Lĩnh vực khác

Công văn số 5529/UBND-Th6 về việc đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017.

5529/UBND-TH628/07/2017 0:00Sử dụngNguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm01/08/2017 9:2301/08/2017 9:23
15134
  
Đầu tư

Thông báo số 255/TB-UBND về việc hết thời hạn nghiên cứu quy hoạch các dự án đầu tư phát triển dự án nhà ở và khu đô thị trên địa bàn các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn đối với Công ty TNHH Tổ chức Nhà quốc gia Hà Nội.

225/TB-UBND28/07/2017 0:00Sử dụngVũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng UBND tỉnhVũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng UBND tỉnhPhần đính kèm01/08/2017 9:2101/08/2017 9:21
15133
  
Lĩnh vực khác

Kết luận chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án đầu tư hồ chứa nước Đồng Dọng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn.

226/TB-UBND28/07/2017 0:00Sử dụngNguyễn Huy Thắng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnhNguyễn Huy Thắng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnhPhần đính kèm01/08/2017 9:2101/08/2017 9:07
15132
  
Lĩnh vực khác

Quyết định số 2941/QĐ-UBND về việc Phân công thủ trưởng các sở, ban ngành, kiêm nhiệm vị trí Phó Trưởng ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh.

2941/QĐ-UBND28/07/2017 0:00Sử dụngNguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm01/08/2017 9:0501/08/2017 9:05
15131
  
Lĩnh vực khác

Quyết định số 2942/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

2942/QĐ-UBND28/07/2017 0:00Sử dụngNguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm01/08/2017 8:5101/08/2017 8:51
15130
  
Lĩnh vực khác

Công văn số 5512/UBND-XD2 về việc nâng cao hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

5512/UBND-XD228/07/2017 0:00Sử dụngNguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm01/08/2017 8:4801/08/2017 8:48
15129
  
Hành chính

Quyết định số 65/BCĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2017.

65/BCĐ-UBND31/07/2017 0:00Sử dụngNguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm01/08/2017 8:4401/08/2017 8:44
15128
  
Lĩnh vực khác

Quyết định số 2939/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016.

2939/QĐ-UBND28/07/2017 0:00Sử dụngĐặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnhĐặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnhPhần đính kèm01/08/2017 8:4001/08/2017 8:40
15127
  
Giao thông

Công văn số 5513/UBND-GT1 về việc xử lý tình trạng mất an toàn trong neo đậu của tàu khách du lịch tại cảng khách Hòn Gai.

5513/UBND-GT128/07/2017 0:00Sử dụngVũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng UBND tỉnhVũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng UBND tỉnhPhần đính kèm31/07/2017 14:0531/07/2017 14:05
15126
  
Lĩnh vực khác

Thông báo số 224/TB-UBND về việc hết thời hạn nghiên cứu quy hoạch, dự án Trạm dừng nghỉ tại thị trấn Tiên Yên đối với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ du lịch Cẩm Phả.

224/TB-UBND28/07/2017 0:00Sử dụngVũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng UBND tỉnhVũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng UBND tỉnhPhần đính kèm31/07/2017 14:0131/07/2017 14:01
15125
  
Nông nghiệp

Thông báo số 220/TB-UBND về kết luận của đồng chí Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch  thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 ngành Nông nghiệp và PTNT.

220/TB-UBND27/07/2017 0:00Sử dụngNguyễn Huy Thắng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnhNguyễn Huy Thắng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnhPhần đính kèm31/07/2017 14:0031/07/2017 14:00
1 - 30Tiếp