Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

Nội dung Có thể tái sử dụng
Các mục trong danh sách này chứa nội dung HTML hoặc văn bản có thể được chèn vào trang web. Nếu một mục được chọn tự động cập nhật, nội dung sẽ được chèn vào các trang web làm tham chiếu chỉ đọc và nội dung sẽ cập nhật nếu mục được thay đổi. Nếu mục không được chọn tự động cập nhật, nội dung sẽ được chèn vào làm bản sao trong trang web và nội dung sẽ không cập nhật nếu mục được thay đổi.

  
  
  
  
Chú thích
Văn bản Có thể tái sử dụng
HTML Có thể tái sử dụng
thu gọn Thể loại Nội dung : None ‎(3)
Bản quyền
  
CóCó
Bản quyền© 2009 Contoso Corporation - Bảo lưu Mọi Quyền
Theo dòng
  
CóCó
Bởi Rich Haddock
Trích dẫn
  
CóCó
"Trích dẫn ví dụ"