Trang chủ Tin công nghiệp
Mời tham gia góp ý các dự thảo
29/06/2018 09: 45:10
Đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và địa phương về khoa học công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2019
13/06/2018 08: 00:00
UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch cụm công nghiệp.
03/05/2018 09: 21:08
UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn.
26/04/2018 10: 23:00
Quy định mới về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.
12/04/2018 09: 40:55
Đến năm 2030: Việt Nam hoàn thành mục tiêu CNH, HĐH
26/03/2018 07: 41:24
Thông báo về việc ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 và thay thế Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
20/09/2017 10: 00:00
Ban hành Chỉ thị di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh ra khỏi khu dân cư
25/08/2017 15: 00:00
Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp đã được ban hành
25/06/2017 10: 00:00
Bổ sung Kế hoạch sử dụng điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017
05/06/2017 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1528
Đã truy cập: 48754531.