Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Thông báo về việc Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BCT
07/09/2018 14: 34:17
UBND tỉnh Quảng Ninh công bố danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
30/08/2018 10: 05:14
Thông báo về việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3007/QĐ - UBND
20/08/2018 10: 21:28
UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương.
16/08/2018 08: 14:56
Toàn văn Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 09/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững"
03/07/2018 13: 26:00
Thông báo về việc Chính phủ ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP Quy định về kinh doanh khí
03/07/2018 10: 14:39
Sở Công Thương ban hành Quyết định về việc phân bổ biên chế CC, HĐ68 cho các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở
12/05/2018 16: 07:00
Thông báo về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
19/04/2018 15: 15:00
Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý kèm theo Hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch
16/04/2018 16: 21:00
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2018
31/01/2018 08: 58:59
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 487
Đã truy cập: 316993