Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Thông báo về việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3007/QĐ - UBND
20/08/2018 10: 21:28
UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương.
16/08/2018 08: 14:56
Toàn văn Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 09/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững"
03/07/2018 13: 26:00
Thông báo về việc Chính phủ ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP Quy định về kinh doanh khí
03/07/2018 10: 14:39
Sở Công Thương ban hành Quyết định về việc phân bổ biên chế CC, HĐ68 cho các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở
12/05/2018 16: 07:00
Thông báo về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
19/04/2018 15: 15:00
Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý kèm theo Hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch
16/04/2018 16: 21:00
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2018
31/01/2018 08: 58:59
Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 về "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
31/01/2018 08: 53:43
Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Quảng Ninh năm 2018
31/01/2018 08: 52:49
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 773
Đã truy cập: 420278