Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Thông báo về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
19/04/2018 15: 15:00
Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý kèm theo Hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch
16/04/2018 16: 21:00
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2018
31/01/2018 08: 58:59
Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 về "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
31/01/2018 08: 53:43
Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Quảng Ninh năm 2018
31/01/2018 08: 52:49
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng ninh năm 2018
31/01/2018 08: 41:01
Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP “sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương”.
16/01/2018 09: 46:00
Thông báo về việc Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BCT về việc Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
16/01/2018 08: 40:00
kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2017
21/02/2017 16: 00:00
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2017
21/02/2017 16: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 470
Đã truy cập: 375208