Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP “sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương”.
16/01/2018 09: 46:00
Thông báo về việc Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BCT về việc Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
16/01/2018 08: 40:00
kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2017
21/02/2017 16: 00:00
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2017
21/02/2017 16: 00:00
Sở Công Thương ban hành văn bản về việc tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm viêc, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh
05/01/2017 11: 00:00
Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2016 của Sở Công Thương Quảng Ninh
21/09/2016 15: 00:00
Sở Công Thương ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016
21/09/2016 15: 00:00
Triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
18/09/2016 11: 00:00
Về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
17/06/2016 16: 00:00
Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Công Thương giai đoạn 2016-2020
14/06/2016 11: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 497
Đã truy cập: 397422