Trang chủ Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương
04/05/2019 14: 45:00
Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
19/04/2019 13: 25:00
Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
19/04/2019 13: 25:00
Thông báo về việc Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BCT
08/04/2019 10: 18:00
Tiết kiệm điện đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
26/03/2019 07: 57:00
Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Quảng Ninh năm 2019
08/03/2019 10: 31:00
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương năm 2019
26/02/2019 08: 34:00
Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2025
20/02/2019 13: 54:00
UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương
25/01/2019 09: 45:00
Sở Công Thương ban hành Quyết định về việc phê duyệt chương trình công tác thanh tra và kế hoạch kiểm tra năm 2019
16/01/2019 09: 03:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 37
Đã truy cập: 1503267