Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công thương Quảng Ninh

18/05/2020

TRUNG TÂM XÚC TIẾN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG QUẢNG NINH


 

Giám đốc :  Nguyễn Kiên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế  Thương mại
- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033629189; 0913262769
- Email: Nguyenkien@quangninh.gov.vn; Kienha9@gmail.com

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực xúc tiến thương mại.

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Bình Minh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao Cấp

- Điện thoại văn phòng:
- Email: Vubinhminh@quangninh.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Tuấn  

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
- Trình độ LLCT: Cao Cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033658710
- Email: NguyenduyTuan@quangninh.gov.vn

 

Phó Giám đốc: Hoàng Đức Khá

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 020332240840
- Email: hoangduckha@quangninh.gov.vn

 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 183
Đã truy cập: 1671536