Lãnh đạo sở

26/09/2023

BAN LÃNH ĐẠO

 Giám đốc 

Nguyễn Thị Hiền

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3625.225

- Điện thoại di động: 0913.507.328

- Email: nguyenthihien.sct@quangninh.gov.vn.

Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chung của Sở. Quyết định các vấn đề quan trọng của Ngành. Trực tiếp giữ mối quan hệ với Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tài chính, công tác đối ngoại thuộc ngành, lĩnh vực;

- Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác Tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế của Sở và đơn vị trực thuộc;

- Công tác Cải cách hành chính;

- Công tác Dân vận chính quyền;

- Chỉ đạo công tác thực hiện các chỉ số: nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI), Nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

- Thành viên các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công theo các Quyết định.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến; Chủ tịch Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Sở; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở;   

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Sở.

- Là chủ tài khoản của Sở Công Thương.

- Phụ trách, chỉ đạo các phòng: Văn phòng, Phòng Quản lý Năng lượng.  

- Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành Công Thương tại các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Đầm Hà.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phân công.

- Giữ mối liên hệ với các Sở, ngành, đơn vị: Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cục Thống kê.

- Tham gia sinh hoạt tại: Văn phòng Sở.

Phó giám đốc: 

Lê Hồng Giang

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ  Kinh tế,  Cử nhân tài chính kế toán,

cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh)

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0904 600 789

- Email: lehonggiang@quangninh.gov.vn

 - Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo về lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, cụ thể: Quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; mua bán hàng hóa qua biên giới của các thương nhân, cư dân biên giới; hội nhập kinh tế quốc tế, chương trình phát triển thương mại biên giới.

- Chỉ đạo công tác thanh kiểm tra, công tác pháp chế của Sở; hòa giải, giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính...

- Chỉ đạo công tác công nghệ thông tin: Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở; các trang thành phần của Sở (website, fanpage, sàn giao dịch…); chỉ số chính quyền điện tử; chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX);

- Trưởng các Ban: Vì sự tiến bộ phụ nữ của Sở; Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của Sở (ISO 9001: 2015);  Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Sở;

- Là thành viên các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công theo các Quyết định sau khi được Giám đốc Sở chỉ định;

- Thành viên (hoặc thành viên thường trực) các Ban chỉ đạo của tỉnh về: hội nhập kinh tế quốc tế, chương trình phát triển thương mại biên giới; các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công theo các Quyết định sau khi được Giám đốc chỉ định;

- Giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo các phòng: Quản lý Xuất nhập khẩu; Thanh tra.

- Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành Công Thương tại các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở;

- Giữ mối liên hệ với các Sở, ngành, đơn vị: Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Giáo dục và đào tạo, Thông tin và truyền thông, Ngoại vụ, Trung tâm truyền thông tỉnh, Cục Hải quan, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Ban dân tộc, Cơ quan khối và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Ngoài ra một số đơn vị khác theo phân công.

- Tham gia sinh hoạt tại: Phòng Thanh tra.

Phó giám đốc


Nguyễn Hoài Thương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0983 168 169

- Email: nguyenhoaithuong@quangninh.gov.vn

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo về lĩnh vực thương mại nội địa, thương mại điện tử; xúc tiến thương mại; lưu thông hàng hóa; bình ổn thị trường; kết nối tiêu thụ sản phẩm; quản lý cạnh tranh, quản lý bán hàng đa cấp, chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp, tự vệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nhượng quyền thương mại và dịch vụ thương mại; quản lý an toàn thực phẩm.

- Quản lý đối với hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh, cụ thể: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương.

- Giúp Giám đốc Sở trong công tác tổng hợp, kế hoạch, quy hoạch và hành chính của sở.

- Thành viên (hoặc thành viên thường trực) các Ban chỉ đạo của tỉnh về: Chương trình phát triển chợ, An toàn thực phẩm, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công theo các Quyết định sau khi được Giám đốc chỉ định;

- Là thành viên các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công theo các Quyết định sau khi được Giám đốc Sở chỉ định;

- Giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Thương mại;  Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh;

- Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành Công Thương tại các địa phương: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở;

 - Giữ mối liên hệ với các Sở, ngành, đơn vị: Y tế, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, Ban Xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Ninh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh. Ngoài ra một số đơn vị khác theo phân công.

- Tham gia sinh hoạt tại: Phòng Quản lý Thương mại.

Phó giám đốc

Phạm Duy Thanh

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật (Khai thác mỏ)

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0913355002

- Email: phamduythanh4@quangninh.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo về lĩnh vực công nghiệp cụ thể: Cơ khí; luyện kim, Công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn, cụm công nghiệp; công tác khuyến công.

- Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng Khoa học, kỹ thuật của Sở; Hội đồng thẩm định đề án khuyến công. Trưởng các Ban: Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương; Phòng chống lụt bão.

- Là thành viên (hoặc thành viên thường trực) các Ban chỉ đạo; các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công theo các Quyết định sau khi được Giám đốc chỉ định.

- Giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo phòng Quản lý Công nghiệp.

- Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành Công Thương tại các địa phương: Ba Chẽ, Tiên Yên,Vân Đồn, Cô Tô.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở;

- Giữ mối liên hệ với các Sở, ngành, đơn vị: Xây Dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế. Ngoài ra một số đơn vị khác theo phân công.

- Tham gia sinh hoạt tại: Phòng Quản lý Công nghiệp.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 65
Đã truy cập: 1676039