Lãnh đạo sở

26/06/2019

BAN LÃNH ĐẠO

 Giám đốc 

Nguyễn Thị Hiền

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3625.225

- Điện thoại di động: 0913.507.328

- Email:Nguyenthihien.sct@quangninh.gov.vn

- Phụ trách lĩnh vực thương mại, cụ thể: Thương mại nội địa; thương mại biên giới; thương mại điện tử; xúc tiến thương mại; lưu thông hàng hóa; bình ổn thị trường; quản lý cạnh tranh, quản lý bán hàng đa cấp, chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp, tự vệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nhượng quyền thương mại và dịch vụ thương mại; quản lý an toàn thực phẩm theo phân công của Giám đốc Sở và quy định của Pháp luật;

- Phụ trách lĩnh vực xuất nhập khẩu, cụ thể: Quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt nam trên địa bàn tỉnh; mua bán hàng hóa qua biên giới của các thương nhân, cư dân biên giới; hội nhập kinh tế quốc tế;

- Phó Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh về: Chương trình phát triển chợ, An toàn thực phẩm, hội nhập kinh tế quốc tế, chương trình phát triển thương mại biên giới; là thành viên chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công theo các Quyết định sau khi được Giám đốc chỉ định;

- Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Sở; 

- Phụ trách, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Quản lý Thương mại, Quản lý Xuất nhập khẩu, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Quảng Ninh;

- Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành Công Thương tại các địa phương: Móng Cái, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu;

Phó giám đốc

Phạm Quang Thái

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033638828

- Điện thoại di động: 0912.182554

- Email: Phamquangthai@quangninh.gov.vn

- Phụ trách các lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, cụ thể: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến công nghiệp hỗ trợ; khuyến công; 

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học, kỹ thuật của Sở; Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề án khuyến công; Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của Sở (ISO 9001: 2015); Chỉ đạo công tác công nghệ thông tin, quản lý mạng, trang Web của Sở và trang thông tin thành phần Sở Công Thương trên cổng thông tin điện tử Quảng Ninh;

- Là thành viên các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công theo các Quyết định sau khi được Giám đốc Sở chỉ định;

- Phụ trách công tác tài chính kế toán của Sở theo phân cấp và ủy quyền;

- Phụ trách, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Công nghiệp, Phòng Quản lý Năng lượng, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh;

- Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành Công Thương tại các địa phương: Uông Bí, Quảng Yên, Hoành Bồ;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở;

Phó giám đốc: 

Lê Hồng Giang

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân tài chính kế toán,

cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh)

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0904 600 789

- Email: lehonggiang@quangninh.gov.vn

- Phụ trách các lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, cụ thể: Công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê  duyệt theo thẩm quyền;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn.

- Phụ trách các lĩnh vực Thương mại, cụ thể: Xăng dầu, khí dầu hóa lỏng, rượu, bia, thuốc lá...

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh, hạn chế kinh doanh, giấy phép kinh doanh có điều kiện các mặt hàng: Thuốc lá, rượu, bia, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương.

- Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Sở. Trưởng Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương; Trưởng Ban phòng chống lụt bão của Sở.

- Giúp Giám đốc tăng cường công tác thanh tra, pháp chế của Sở.

- Hòa giải, giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính...

- Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành Công Thương tại các địa phương: Đông Triều, Ba Chẽ, Vân Đồn, CôTô;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở;


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3615
Đã truy cập: 353910