Sở Công Thương tổ chức Lớp bồi dưỡng phổ biến kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế

09/08/2016 12:00

Thực hiện Thông báo số 231-TB/TU ngày 10/6/2016 của Tỉnh ủy về “Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Đề án 293 năm 2016”; Công văn số 4298/UBND-TM1 ngày 19/7/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh “V/v tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế tại tỉnh Quảng Ninh”; Thông báo số 1824/TB-SCT ngày 01/8/2016 của Sở Công Thương “Về việc chọn cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế”,

 Sở Công Thương trân trọng kính mời đại biểu của các cơ quan, đơn vị tham dự Lớp bỗi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu; đối tượng, số lượng học viên; kinh phí ăn, nghỉ:    Như Thông báo số 1824/TB-SCT ngày 01/8/2016 của Sở Công Thương.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 02 ngày (từ ngày 11 đến ngày 12/8/2016), khai mạc vào 08 giờ ngày 11/08/2016.

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh Ủy (đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

3. Chương trình, nội dung: Chi tiết kèm theo Giấy mời này.

 Sở Công Thương trân trọng kính mời đại biểu của các cơ quan, đơn vị về dự Lớp bồi dưỡng kiến thức đúng thời gian quy định.

(Đối với những cơ quan, đơn vị không cử cán bộ tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức trên, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh).

Thông tin liên quan về dự Lớp bồi dưỡng kiến thức, các cơ quan, đơn vị liên hệ về địa chỉ: Ông Trần Quang Dư/email: qlxnkqn@gmail.com/điện thoại 0912558822.

 

Nội dung chi tiết đăng tải tại đây:

Phòng XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 126
Đã truy cập: 393729