Phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh

05/04/2016 15:00
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1109/QĐ-UBND (ngày 2-6) về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu chung của Quy hoạch nhằm phấn đấu đưa khoa học và công nghệ trở thành nền tảng và động lực then chốt trong tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của tỉnh đạt 12-13% trong giai đoạn 2011-2020; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh tiên tiến trong vùng Đồng bằng sông Hồng về khoa học và công nghệ vào năm 2020.  

Cụ thể, đến năm 2015, xây dựng 2 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo tiền đề hình thành mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các địa phương; có 250-300 doanh nghiệp áp dụng thành công hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng; có ít nhất 1 sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm quốc gia, hình thành từ 4-5 doanh nghiệp khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển thương hiệu cho 30 sản phẩm; nâng giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 40% giá trị sản xuất công nghệ của tỉnh.

Đến năm 2020, xây dựng 4-5 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hoàn thiện 2 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hình thành 4-5 doanh nghiệp công nghệ cao; hoàn thiện các cơ sở nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ của Trường Đại học Hạ Long đào tạo đa ngành, đa cấp; phấn đấu nâng giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 45% giá trị sản xuất công nghệ của tỉnh; số doanh nghiệp sản xuất tiến hành hoạt động đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm; hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 700-800 đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó có tối thiểu 50 sáng chế…

Để thực hiện những mục tiêu trên, Quy hoạch đã đưa ra 6 nhóm giải pháp thực hiện, đó là: nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của khoa học công nghệ; xây dựng cơ chế đặc biệt để tạo nguồn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ, thu hút, sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; phát huy vai trò doanh nghiệp trong Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn; xây dựng các cụm phát triển và tạo mối liên kết cụm trong Quy hoạch khoa học công nghệ; xây dựng cơ chế hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và huy động nguồn lực của doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì làm đầu mối hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quy hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, tham mưu phân bổ nguồn lực đầu tư, kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ hàng năm và cho từng giai đoạn để thực hiện Quy hoạch. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở khoa học và Công nghệ xây dựng và triển khai thực hiện chính sách thu hút, đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao của tỉnh. Các sở, ban, ngành địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nội dung liên quan trong Quy hoạch tổ chức xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển khoa học công nghệ và Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hàng năm ở cấp mình./.

Tải nội dung quyết định tại đây:

 

Theo QNP


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1136
Đã truy cập: 1290510