CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

11/11/2011 09:00
       Ngày 04/11/2011 UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3468/2011/QĐ-UBND để thay thế Quyết định 3837/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005 Quy định định việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh, Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/10/2011.

     Tại Quyết định đã quy định cụ thể những đối tượng, ngành nghề, điều kiện,  mức hỗ trợ, hồ sơ, trình tự và nội dung cơ bản, kết cấu đề án đề nghị hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công.

     Về đối tượng: gồm 3 nhóm là: (1) Các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh có liên quan đến các hoạt động khuyến công; (2) Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư vào sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh (trừ địa bàn các phường thuộc thành phố), bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hợp tác xã và Hộ kinh doanh được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành của Nhà nước về đăng ký doanh nghiệp; (3) Các tổ chức hoạt động dịch vụ khuyến công, cơ sở đào tạo nghiên cứu khoa học - công nghệ ...

     Về ngành nghề: gồm 07 nhóm ngành nghề.

     Chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến công đến với các đơn vị sẽ góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của từng địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung, chuyển dịch cơ cấu lao động vào sự nghiệp phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo để phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại như Nghị quyết của Đại hội Đảng tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII đã đề ra.

   

      Nội dung chi tiết của Quyết định được đính kèm theo

 

Tệp đính kèm

Đoàn Duy Hào - Phòng Quản lý công nghiệp


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 696
Đã truy cập: 546291