Ra mắt Ban vận động thành lập Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Ninh.

04/11/2011 11:00
Ngày 3-11, Sở Công Thương tổ chức Lễ ra mắt Ban vận động thành lập hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Ninh.  

     Ban vận động thành lập Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Vũ Văn Thìn, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Phó Trưởng ban, cùng các đồng chí ủy viên trong ban.

     Ban vận động được thành lập là bước chuẩn bị cho việc thành lập Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Ninh với nhiệm vụ triển khai thực hiện chức năng bảo vệ người tiêu dùng, tuyên truyền cho mọi người hiểu được bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không phải chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, mà còn là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng xã hội. Để mọi người dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng hưởng ứng thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

     Nhiệm vụ của Ban vận động Hội bảo vệ người tiêu dùng trong thời gian tới là: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật đến mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm thông tin cho mọi người nhận thức đầy đủ về các quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng theo quy định của Luật; Dự thảo Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Quảng Ninh. Tổ chức vận động các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các cá nhân đăng ký tham gia hoạt động của Hội; Xây dựng chương trình kế hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền, tổ chức Đại hội thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Quảng Ninh vào quý II năm 2012./.

 

SCT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 612
Đã truy cập: 546207