TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG NĂM 2011.

08/09/2011 15:00

     Thực hiện quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 và Quyết định số 225/QĐ-BCT ngày 14/01/2011 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2011.

      Kinh phí khuyến công năm 2011 được hỗ trợ với tổng kinh phí là 1.330 triệu đồng (khuyến công quốc gia là 130 triệu đồng, khuyến công địa phương là 1.200 triệu đồng) cho 27 đề án.

      Khuyến công quốc gia hỗ trợ cho 01 đề án tại thị xã Cẩm Phả đã thu hút được 4.000 triệu đồng vốn đầu tư của chủ đề án.

      Khuyến công địa phương được UBND tỉnh phân bổ cho 26 đề án (đợt 1 cho 17 đề án với số kinh phí là 810 triệu đồng, đợt 2 cho 09 đề án là 390 triệu đồng);

      Kết quả thực hiện đến nay đề án khuyến công quốc gia đã hoàn thành trên 95% kế hoạch; khuyến công địa phương đã hoàn thành và quyết toán được 08/17 đề án (đợt 1) với số kinh phí là 420 triệu đồng, số đề án còn lại đang được tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra.

      Với tổng kinh phí khuyến công được hỗ trợ trong năm 2011 là 1.330 triệu đồng trên địa bàn tỉnh đã thu hút được trên 40.000 triệu đồng của các cơ sở sản xuất CN-TTCN trong tỉnh đã tham gia góp phần vào sự nghiệp phát triển công nghiệp của tỉnh để phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại như Nghị quyết của Đại hội Đảng tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII đã đề ra.

Đoàn Duy Hào - Phòng Quản lý công nghiệp


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 125
Đã truy cập: 495326