Các quy trình ISO 9001:2008 Sở Công Thương Quảng Ninh STT Tên tài liệu Mã hiệu 1 Sổ tay chất lượng STCL 2 Quy trình kiểm soát tài liệu QT-SCT-01 3 Quy trình kiểm soát hồ sơ QT-SCT-02

23/06/2009 11:13

 

TT

TÊN TÀI LIỆU

MÃ SỐ

LẦN BAN HÀNH

TỔNG SỐ

1

2

3

4

I. QUY TRÌNH HỆ THỐNG

 

1.        

Chính sách chất lượng

CSCL

 

x

 

 

1

2.        

Mục tiêu chất lượng

MTCL

 

x

 

 

1

3.        

Sổ tay chất lượng

STCL

 

x

 

 

1

4.        

Kiểm soát tài liệu

QT-HT-01

 

x

 

 

1

5.        

Quản lý sắp xếp hồ sơ, tài liệu

QT-HT-02

 

x

 

 

1

6.        

Đánh giá chất lượng nội bộ

QT-HT-03

 

x

 

 

1

7.        

Hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

QT-HT-04

 

x

 

 

1

8.        

Xử lý chức năng hoạt động, dịch vụ không phù hợp

QT-HT-05

 

x

 

 

1

II. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

1.        

Cấp mới, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện

QT-KHTC-01

x

 

 

 

1

III. PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

 

1.        

Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

QT-KAM-01

 

x

 

 

1

2.        

Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

QT-KAM-02

 

x

 

 

1

3.        

Cấp mới ; cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

QT-KAM-03

 

x

 

 

1

4.        

Cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

QT-KAM-04

 

x

 

 

1

5.        

Cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

QT-KAM-05

 

x

 

 

1

6.        

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

QT-KAM-06

 

x

 

 

1

7.        

Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

QT-KAM-07

 

x

 

 

1

8.        

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn chuyển hàng

công nghiệp nguy hiểm

 

QT-KAM-08

 

x

 

 

1

9.        

Cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

QT-KAM-09

 

x

 

 

1

IV. PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

 

 

 

 

 

1.        

Cấp giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

QT-QLNL-01

 

x

 

 

1

2.        

Cấp giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

QT-QLNL-02

 

x

 

 

1

3.        

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

QT-QLNL-03

 

x

 

 

1

4.        

Cấp Giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

QT-QLNL-04

 

x

 

 

1

5.        

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

QT-QLNL-05

 

x

 

 

1

6.        

Cấp, Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực

QT-QLNL-06

x

 

 

 

1

7.        

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

QT-QLNL-07

x

 

 

 

1

8.        

Huấn luyện và cấp lại thẻ an toàn điện

QT-QLNL-08

x

 

 

 

1

9.        

Huấn luyện và cấp sửa đổi bổ sung thẻ an toàn điện

QT-QLNL-09

x

 

 

 

1

10.     

Quy trình thẩm định các dự án công trình điện trên địa bàn tỉnh.

QT-QLNL-10

x

 

 

 

 

11.     

Quy trình thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng các công trình điện

QT-QLNL-11

 

x

 

 

 

V. PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

 

 

 

 

 

1.        

Cấp mới; cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

QT-QLTM-01

 

x

 

 

1

2.        

Cấp; cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

QT-QLTM-02

 

x

 

 

1

3.        

Cấp; cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

QT-QLTM-03

 

x

 

 

1

4.        

Cấp; cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

QT-QLTM-04

 

x

 

 

1

5.        

Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

QT-QLTM-05

 

x

 

 

1

6.        

Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

QT-QLTM-06

 

x

 

 

1

7.        

Đăng ký; đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

QT-QLTM-07

 

x

 

 

1

8.        

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

QT-QLTM-08

 

x

 

 

1

9.        

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

QT-QLTM-09

 

x

 

 

1

10.     

Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

QT-QLTM-10

 

x

 

 

1

11.     

Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

QT-QLTM-11

 

x

 

 

1

12.     

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

QT-QLTM-12

 

x

 

 

1

13.     

Cấp; cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại  Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

QT-QLTM-13

 

x

 

 

1

14.     

Cấp; cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

QT-QLTM-14

 

x

 

 

1

15.     

Cấp; cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp Có quy mô dưới 03 triệu lít/năm

QT-QLTM-15

 

x

 

 

1

16.     

Cấp; cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

QT-QLTM-16

 

x

 

 

1

17.     

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

QT-QLTM-17

 

x

 

 

1

18.     

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào ô tô

QT-QLTM-18

 

x

 

 

1

19.     

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

QT-QLTM-19

 

x

 

 

1

20.     

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí  dầu  mỏ  hóa  lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

QT-QLTM-20

 

x

 

 

1

21.     

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

QT-QLTM-21

 

x

 

 

1

22.     

Cấp Giấy lại chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

QT-QLTM-22

 

x

 

 

1

23.     

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

QT-QLTM-23

 

x

 

 

1

24.     

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

QT-QLTM-24

 

x

 

 

1

25.     

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do

Sở Công Thương thực hiện.

QT-QLTM-25

 

x

 

 

1

26.     

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

QT-QLTM-26

 

x

 

 

1

27.     

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

QT-QLTM-27

 

x

 

 

1

28.     

Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị,                                     hội thảo, đào tạo

QT-QLTM-28

 

x

 

 

1

VI. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh

QT-QLCN-01

x

 

 

 

1

 

Tài khoản Hệ thống


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 356
Đã truy cập: 286617