Chính sách chất lượng

06/01/2011 08:48
 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cam kết giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở đảm bảo:

1. Áp dụng thành công và hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Không ngừng cải tiến hệ thống và phương pháp điều hành, quản lý với mục đích: Công khai, minh bạch, rõ ràng, chính xác, kịp thời và hiệu quả.

2. Đoàn kết, sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực quản lý đảm bảo đáp ứng tốt nhất, chất lượng cao nhất nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

3. Thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính tại Sở đảm bảo:

+ Công khai thủ tục hành chính

+ Đúng thời gian

+ Có trách nhiệm

 

 

 

Quảng Ninh, ngày 08 tháng  9 năm 2016

 

GIÁM ĐỐC


 

(đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Tài khoản Hệ thống


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 308
Đã truy cập: 286569