Đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và địa phương về khoa học công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2019

13/06/2018 08:00

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3891/UBND-NLN1 ngày 06/6/2018 và Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 1645/BKHCN-HTQT ngày 31/5/2018 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2019. Sở Công Thương thông báo tới Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, các doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, đóng tàu, sản xuất thiết bị điện có nhu cầu, có mong muốn và khả năng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu của Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020; Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020.

Hướng dẫn về thành phần hồ sơ, đề cương đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu phương và đa phương về khoa học và công nghệ; Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài được gửi kèm

Hồ sơ tham gia nộp tại Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trong giờ hành chính trước ngày 15/6/2018

Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp, đăng ký của các doanh nghiệp./.

Tệp đính kèm

QLCN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 258
Đã truy cập: 494544