Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

29/08/2018 15:08

Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh thông báo, hiện nay Đội đang có lô hàng hóa tịch thu gồm: đồ điện gia dụng, tạp hóa …cần lựa chọn đơn vị có chức năng về bán đấu giá để bán đấu giá lô hàng trên.

Đội Quản lý thị trường số 1 trân trọng kính mời các đơn vị đấu giá có đủ các tiêu chí dưới đây đăng ký tham gia tổ chức đấu giá theo quy định:

- Về cơ sở vật chất để tổ chức đấu giá: có đầy đủ trang thiết bị cần thiết để tổ chức đấu giá.

- Có phương án đấu giá cụ thể, khả thi và hiệu quả.

- Có năng lực, kinh nghiệm tổ chức đấu giá từ 03 năm trở lên.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá: thực hiện theo quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản. Cụ thể:

+ Nếu cuộc đấu giá thành công: Thực hiện theo quy định tại điều 3 của Thông tư 45/2017/TT-BTC

+ Nếu cuộc đấu giá không thành công: bên có tài sản đấu giá thanh toán cho bên tổ chức đấu giá mức chi phí bằng 50% so với mức thù lao cuộc đấu giá thành công.

- Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: từ ngày 29/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (giờ hành chính), tại Đội Quản lý thị trường số 1- Địa chỉ: Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại liên hệ: 0203 3827189.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 213.651.000VND.  Số tiền bằng chữ: (Hai trăm mười ba triệu sáu trăm năm mươi mốt nghìn đồng.)

CCQLTT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 709
Đã truy cập: 345260