UBND tỉnh Quảng Ninh công bố danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

30/08/2018 10:05

Ngày 20/8/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó số TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ và quản lý của ngành công thương thực hiện là 153 TTHC (cấp tỉnh: 134 TTHC, cấp huyện: 19 TTHC), cụ thể:

- Danh mục TTHC cấp tỉnh do các Sở, ban, ngành thực hiện tại Quyết định số 3193/QĐ-UBND, trong đó Sở Công Thương có 131/134 TTHC, đạt 97,76 % (trừ 03 TTHC liên quan đến Vật liệu nổ công nghiệp).

- Danh mục TTHC do UBND cấp huyện thực hiện tại Quyết định số 3194/QĐ-UBND, trong đó số TTHC thuộc chức năng và quản lý của ngành ngành công thương thực hiện là 19/19 TTHC, đạt 100%.

Nội dung chi tiết Quyết định số 3193/QĐ-UBND và số 3194/QĐ-UBND được đăng tải tại đây.

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 710
Đã truy cập: 345261