Thông báo về việc Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BCT

07/09/2018 14:34

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 285/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú ý; Thông tư 286/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong đó, mức lệ phí cấp Giấy chứng nhận (GCN) kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 285/2016/TT-BTC được điều chỉnh xuống 40.000VNĐ/lần.

Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư 286/2016/TT-BTC được sửa đổi như sau:

 

STT

Tên phí

Mức thu

1

Phí thẩm định cấp GCN thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu

 

a

Đối với trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp để phục vụ GCN đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu

200.000VNĐ/lô hàng

b

Đối với trường hợp chỉ kiểm tra hồ sơ để cấp GCN thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu

100.000VNĐ/lô hàng/lần

2

Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản

30.000VNĐ/lần/người

3

Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 

a

Thẩm định cấp GCN an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

 

 

- Cơ quan kiểm tra địa phương thực hiện

700.000VNĐ/cơ sở

 

- Cơ quan kiểm tra trung ương thực hiện

2.000.000VNĐ/cơ sở

b

Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm

350.000VNĐ/cơ sở

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2018.

Các thương nhân có thể tra cứu Nghị định 74/2018/NĐ-CP tại đây.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 367
Đã truy cập: 495568