Thông báo Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 26/2018/TT-BCT

25/09/2018 10:16

Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

Thực hiện Quyết định phê chuẩn danh mục chuyển đổi hàng hóa đối với một số hàng hóa đặc biệt trong Phụ lục 3 Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc do Ủy ban thực thi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA - IC) lần thứ 14 phê chuẩn ngày 20 tháng 7 năm 2016 tại Singapore;

Ngày 14 tháng 9 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 26/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban han kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc. Theo đó, Thông tư 26/2018/TT-BCT bãi bỏ Phụ lục IV - Hướng dẫn thực hiện Điều 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Sở Công Thương xin đăng tải Thông tư số 26/2018/TT-BCT tại đây.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 381
Đã truy cập: 288347