Các cách thể hiện ngôn ngữ tiếng Anh khi từ chối trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

02/10/2018 10:20

Ngày 06/9/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng Cục Hải quan đã có văn bản số 2774/GSQL-GQ4 V/v hướng dẫn các cách thể hiện ngôn ngữ tiếng Anh khi từ chối trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Theo đó, để thống nhất thực hiện cách thể hiện ngôn ngữ tiếng Anh trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) trong trường hợp từ chối C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan gửi kèm theo đây Hướng dẫn cách ghi nội dung từ chối tại ô số 4 của C/O (Một số lý do thường gặp) và phần dịch tiếng Anh tương ứng để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và thương nhân tham khảo.

HƯỚNG DẪN

CÁCH GHI NỘI DUNG TỪ CHỐI TẠI Ô SỐ 4 CỦA C/O BẰNG TIẾNG ANH

(Ban hành kèm theo Công văn số 2774/GSQL-GQ4 ngày 06/9/2018  của Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng Cục Hải quan)

STT

NỘI DUNG TIẾNG VIỆT

NỘI DUNG TIẾNG ANH

1

C/O cấp thay thế nhưng không đáp ứng quy định về cấp thay thế (thiếu dẫn chiếu số C/O ban đầu)

Relpacement C/O does not meet replacement rule (No original reference number on replacement C/O)

2

Tiêu chí xuất xứ hàng hóa không phù hợp (Ví dụ: RVC, WO, CTSH, CTH...)

Ineligible origin criteria (for example: RVC, WO, CTSH, CTH...)

3

Dấu, chữ ký trên C/O không có trong bộ dấu, chữ ký mẫu đã được đăng ký trước đó

Unrecognized/Unmatched stamp or signature as provided to Vietnam Customs.

4

Khai báo trên C/O sai khác với khai báo trên tờ khai và thực tế hàng nhập khẩu (Ví dụ: tên hàng, mã HS, số lượng...)

Information discrepancy between C/O and customs decalration OR between C/O and actual import (for example: commodity name and description of goods, HS code, quantity of goods...)

5

Mã số HS của hàng hóa không đúng với thực tế hàng hóa nhập khẩu khai trên tờ khai hải quan

HS code on C/O does not matched actual goods in customs declaration

6

C/O được cấp sau nhưng không đánh dấu vào ô “ISSUED RETROACTIVELY”

Retroactively issued C/O buts unticked “ISSUED RETROACTIVELY”

7

C/O được cấp sau nhưng đánh dấu vào ô “ISSUED RETROACTIVELY”  không đúng quy định (chưa đến 3 ngày đã đánh dấu hoặc quá 3 ngày nhưng không đánh dấu)

Incorrectly ticked “ISSUED RETROACTIVELY”

8

Quá thời hạn xác minh mà cơ quan hải quan không nhận được kết quả

Verification results not received by customs administration within retroactive check time

9

Phụ lục đính kèm C/O không được cấp theo quy định

Ineligible annex/attachement to C/O

10

C/O cấp trong trường hợp có hóa đơn nước thứ 3 nhưng tại Ô số 7 không thể hiện tên nước phát hành hóa đơn

Third-party Invoicing, Invoice-issuing country nots shown in Box 7

11

C/O Mẫu E cấp thay thế (Hiệp định không quy định)

Repalacement C/O form E (not specified in the ACFTA)

12

Tại Ô số 1 C/O đứng tên người thừa ủy quyền (Mẫu E)

Name of emtrusted party in Box 1

13

Ô số 11 không có chữ ký của người xuất khẩu

No exporter’s signature in Box 11

14

Trường hợp lô hàng nhập khẩu quá cảnh qua một nước thành viên/không thành viên nhưng hồ sơ hải quan không có vận tải đơn chở suốt, chứng từ vận tải được cấp tại nước xuất khẩu

Transit through Member/Non-member countries, no Through B/L or transportation documents issued in exporting country

15

Trường hợp hóa đơn bên thứ 3 nhưng C/O cấp không đúng quy định

Third-party-invoicing, incorrectly issued C/O

16

C/O không đúng thể thức quy định

Incorrect C/O form

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 388
Đã truy cập: 288354