UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương

03/10/2018 08:06

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3764 /QĐ-UBND “V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương”, theo đó đã cắt giảm 13 TTHC thuộc lĩnh vực kinh doanh khí so với trước đây, cụ thể:

1. Danh mục TTHC mới ban hành thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương trong Lĩnh vực kinh doanh khí là 27 TTHC, trong đó:

(1) Thủ tục hành chính cấp tỉnh (24 TTHC), cụ thể:

- Khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG: 12 TTHC.

- Khí thiên nhiên hóa lỏng - LNG: 06 TTHC.

- Khí thiên nhiên nén - CNG: 06 TTHC.

 (2) Thủ tục hành chính cấp huyện (03 TTHC).

- Khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG: 03 TTHC.

2. Danh mục TTHC được bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương là 40 TTHC, trong đó:

(1) Thủ tục hành chính cấp tỉnh (36 TTHC), cụ thể:

- Khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG: 20 TTHC.

- Khí thiên nhiên hóa lỏng - LNG: 08 TTHC.

- Khí thiên nhiên nén - CNG: 08 TTHC.

 (2) Thủ tục hành chính cấp huyện (04 TTHC).

 - Khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG: 04 TTHC

Như vậy, đến nay tổng số TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương là 140 TTHC, gồm: Cấp tỉnh: 122 TTHC; Cấp huyện: 18 TTHC; Cấp xã: Không.

Nội dung chi tiết Quyết định số 3764/QĐ-UBND đăng tải tại đây.

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 390
Đã truy cập: 288356