Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

02/10/2018 08:58

Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh thông báo, hiện nay Đội đang có 01 lô hàng hóa tịch thu gồm: linh kiện điện thoại, tạp hóa …cần lựa chọn đơn vị có chức năng về bán đấu giá để bán đấu giá lô hàng trên.

Đội Quản lý thị trường số 14 trân trọng kính mời các đơn vị đấu giá có đủ các tiêu chí dưới đây đăng ký tham gia tổ chức đấu giá theo quy định:

- Về cơ sở vật chất để tổ chức đấu giá: có đầy đủ trang thiết bị cần thiết để tổ chức đấu giá.

- Có phương án đấu giá cụ thể, khả thi và hiệu quả.

- Có năng lực, kinh nghiệm tổ chức đấu giá từ 03 năm trở lên.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá: thực hiện theo quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản. Cụ thể:

+ Nếu cuộc đấu giá thành công: Thực hiện theo quy định tại điều 3 của Thông tư 45/2017/TT-BTC

+ Nếu cuộc đấu giá không thành công: bên có tài sản đấu giá thanh toán cho bên tổ chức đấu giá mức chi phí bằng 50% so với mức thù lao cuộc đấu giá thành công.

- Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: từ ngày 03/10/2018 đến ngày 05/10/2018, tại Đội Quản lý thị trường số 14- Địa chỉ: Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại liên hệ: 0203 3821189.

- Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 58.260.000đ (Năm tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

CCQLTT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 705
Đã truy cập: 345256