Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung

01/11/2018 16:34

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Công ty TNHH Đức Dương; Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan; Quyết định số 339/QĐ-SCT ngày 15/02/2017 của Sở Công Thương v/v ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Sau khi xem xét hồ sơ mã số biên nhận 1800207300013, tiếp nhận ngày 27/9/2018 của Công ty TNHH Đức Dương địa chỉ Dự án Bevery Hills Apartment (Chung cư Đức Dương) - Dự án Beverly Hills Hạ Long tại phường Bãi cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Sở Công Thương Quảng Ninh thông báo như sau:

1. Chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH Đức Dương đối với Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.

2. Đề nghị Công ty TNHH Đức Dương thông báo cho người tiêu dùng về nội dung của Hợp đồng theo mẫu đã được chấp thuận.

3. Trong trường hợp thay đổi nội dung của Hợp đồng theo mẫu đề nghị Công ty TNHH Đức Dương thực hiện thủ tục đăng ký lại theo đúng quy định.

4. Thông báo này không có nghĩa chứng nhận hay đảm bảo Hợp đồng theo mẫu tuân thủ toàn bộ quy định của pháp luật. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của Hợp đồng theo mẫu vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chấp nhận đăng ký có quyền và trách nhiệm yêu cầu, tổ chức, cá nhân phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

Nội dung tệp đính kèm đăng tải tại đây

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 688
Đã truy cập: 290593