Công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2019.

10/12/2018 15:13

Căn cứ Luật Thương mại; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Căn cứ Quyết định số 4585/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2019; Văn bản số 9149/UBND-NLN1 ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh v/v tỷ lệ trưng bày sản phẩm OCOP Quảng Ninh tại các Hội chợ, phiên chợ xúc tiến thương mại sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 2019.

Sở Công Thương đăng tải Quyết định số 4585/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2019, thông báo để các địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức Hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 tra cứu thông tin. Đồng thời, đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức Hội chợ, triển lãm gửi đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về Sở trước ngày trước ngày 20/12/2018 để được xem xét xác nhận hoặc không xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

Nội dung chi tiết đăng tải tại đây

qt.sct


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 388
Đã truy cập: 374037