Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Daio Paper Corporation tại Việt Nam

07/03/2019 09:18

Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4110/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Quảng Ninh; Quyết định 55/QĐ-SCT  ngày 08/01/2019 của Sở Công Thương về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ công tác trong lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của Công ty Daio Paper Corporation có địa chỉ trụ sở chính tại: 2-60 Mishimakamiya-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime, Nhật Bản đối với Văn phòng đại diện Công ty Daio Paper Corporation tại Việt Nam như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty Daio Paper Corporation tại Việt Nam;

- Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Người đứng đầu Văn phòng đại diện: Ông Toru Ogaki; Quốc tịch: Nhật Bản.

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số: 22 - 000007 do Sở Công Thương Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 05/7/2011 và được điều chỉnh lần thứ nhất ngày 08/6/2015.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông báo kể từ ngày ban hành Văn bản Thông báo này, Văn phòng đại diện Công ty Daio Paper Corporation tại Việt Nam có địa chỉ tại: số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ chấm dứt hoạt động theo đề nghị của Công ty và được xóa tên trong cơ sở dữ liệu quốc gia về văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân của ngước ngoài tại Việt Nam.

Công ty Daio Paper Corporation chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác, tính pháp lý có liên quan của hồ sơ Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông báo./.

Tệp đính kèm

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 245
Đã truy cập: 494531