Thông báo xác nhận tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt dộng Văn phòng Đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

07/03/2019 09:20

Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4110/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Quảng Ninh; Quyết định 3207/QĐ-SCT  ngày 12/11/2018 của Sở Công Thương về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Căn cứ Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên hữu Đông Hưng tại Việt Nam được Sở Công Thương tiếp nhận ngày 22/11/2018;

Sở Công Thương Quảng Ninh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện: VPĐD CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN HỮU ĐÔNG HƯNG TẠI VIỆT NAM.

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số: 22 - 000008 do Sở Công Thương Quảng Ninh cấp; Giấy phép có hiệu lực từ ngày 27 tháng 9 năm 2012 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2017.

- Địa chỉ Văn phòng Đại diện tại: Tổ 11, khu 10, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Hữu Đông Hưng Trung Quốc chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của hồ sơ Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện; thực hiện đúng quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ và pháp luật Việt Nam liên quan đến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông báo./.

Tệp đính kèm

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 106
Đã truy cập: 395762