Tiết kiệm điện đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

26/03/2019 07:57

Thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thông tư Liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC- BCT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện. Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng điện các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 với phương án thực hiện tiết giảm 10% sản lượng điện năng sử dụng theo kế hoạch và được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

Chi tiết tại đây

Tệp đính kèm

qt.sct


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 185
Đã truy cập: 494968