Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp giữa các cơ quan nhà nước và ngành điện trên địa bàn tỉnh.

07/06/2019 16:52

Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc năm 2018 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2019 và định hướng dến năm 2021 và chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 9368/BCT-ĐL ngày 16/11/2018 về việc xây dựng và ban hành Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp giữa các cơ quan nhà nước và ngành điện trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 31/5/2019. Đây là một trong những quy định nhằm thực hiện giảm thời gian chi phí cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp.

Nội dung chi tiết đăng tải tại đây

Tệp đính kèm

QLNL


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 51
Đã truy cập: 751458