Thông báo danh mục sản phẩm tham gia các chương trình xúc tiến thương mại ngoài tỉnh

10/07/2019 10:24

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh” giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua;

Trên cơ sở thống nhất giữa Sở Công thương và Ban Xây dựng Nông thôn mới về Danh mục sản phẩm tham gia các chương trình xúc tiến thương mại ngoài tỉnh;

Để thông tin Danh mục sản phẩm tiếp cận được tới cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh chủ động hàng hóa tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm (Có danh mục sản phẩm kèm theo).

Sở Công thương trân trọng thông báo sản phẩm tham gia các chương trình xúc tiến thương mại ngoài tỉnh.

QLTM


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 549
Đã truy cập: 731253