Triển khai hoạt động thí điểm Chương trình trao Giấy chứng nhận cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

21/07/2019 09:13

Triển khai thực hiện Quyết định số 2581/QĐ- UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt triển khai thí điểm Chương trình trao Giấy chứng nhận cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Tỉnh. Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình trao Giấy chứng nhận cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, các đơn vị tham gia chương trình sau khi được Hội đồng đánh giá xếp hạng cao, sẽ được trao giấy chứng nhận (GCN) cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và ghi tên vào sách trắng Tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh, đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định.

Đây là một chương trình thiết thực, có nhiều ý nghĩa nhằm tôn vinh các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Sở Công Thương trân trọng mời các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình.

 Các đơn vị tham gia Chương trình, thực hiện điền dữ liệu theo mẫu (có hồ sơ gửi kèm) và gửi về Sở Công Thương trước ngày  25/7/2019 theo địa chỉ:

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh - Tầng 10 - 11, Trụ sở Liên Cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đồng thời gửi qua hòm thư điện tử email: giaychungnhan.tknl.quangninh@gmail.com

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ với ông Trần Đức Hoà - Cán bộ của Chương trình, điện thoại: 0934.605.256.

Phiếu khảo sát download tại đây.

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 244
Đã truy cập: 495445