Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

26/11/2019 10:44

Ngày 28/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1469/QĐ-TTg về việc Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018, theo đó toàn quốc có 2.605 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; trong đó Quảng Ninh là tỉnh có 139 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (đứng thứ 4  toàn quốc về số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm); gồm: 14 cơ sở trong lĩnh vực giao thông vận tải, 03 cơ sở thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 18 cơ sở thuộc lĩnh vực công trình xây dựng và 104 cơ sở thuộc lĩnh vực công nghiệp.

Căn cứ Điều 33 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm:(a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; (b) Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; (c) Chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định tại Điều 35 của Luật này; (d) Ba năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc; (đ) Áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (e) Thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở.

Thông tin chi tiết liên hệ phòng Quản lý năng lượng Sở Công Thương

Chi tiết danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tải tại đây.

QLNL


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2157
Đã truy cập: 876721