Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Công Thương

03/05/2019 08:42

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính“hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách“; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai  ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ”.

Sở Công Thương công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở tại tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 182
Đã truy cập: 1671535