Cơ sở dữ liệu Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

02/03/2020 10:41

I. Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

Theo đề án: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 397/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 và Quyết định số 1333/QĐ-UBND Ngày 23/4/2018 “về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó: toàn tỉnh có 20 CCN với tổng diện tích 932,3ha, trong đó:

- Giai đoạn đến năm 2020 có 10 CCN với diện tích 491,74 ha;

- Giai đoạn 2021-2030 thành lập mới 10 CCN và mở rộng 05 CCN với tổng diện tích tăng thêm 440,56 ha.

(Phụ lục số 01 gửi kèm theo)

II. Thực hiện quy hoạch, triển khai đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư

1. Thành lập cụm công nghiệp

Đến nay, đã thành lập được 06 Cụm công nghiệp với tổng diện tích 411,74 ha, gồm:

(1) Cụm công nghiệp Kim Sen, thị xã Đông Triều với diện tích 70,78 ha;

(2) Cụm công nghiệp Hà Khánh, TP Hạ Long với diện tích 50,01 ha;

(3) Cụm công nghiệp Hoành Bồ, huyện Hoành Bồ với diện tích 69,4 ha;

(4) Cụm công nghiệp Nam Sơn, huyện Ba Chẽ với diện tích 47,55 ha;

(5) Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả với diện tích 69,5 ha;

(6) Cụm công nghiệp liên phường Phương Đông - Phương Nam, TP Uông Bí với diện tích 75 ha;

(7) Cụm công nghiệp Quang Hanh - thành phố Cẩm Phả với diện tích 29,5ha; Ngày 23/8/2018, UBND có Quyết định số 3238/QĐ-UBND “V/v thu hồi Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 31/11/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN Quang Hanh, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”.

 (Phụ lục số 02 gửi kèm theo)

2. Tình hình triển khai đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn

(1) Cụm công nghiệp Kim Sen, thị xã Đông Triều (diện tích 70,78 ha):

- Quyết định thành lập số 1393/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh (CCN Kim Sen được hình thành trước khi có Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 Về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, được xử lý thành lập theo Thông tư số 31/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Liên bộ Bộ Công Thương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư), diện tích 70,78ha; Chủ đầu tư: UBND thị xã Đông Triều.

- Đầu tư hạ tầng:

+ Cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng diện tích 43,06 ha (một số hạng mục đã xuống cấp, chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung) tổng mức đầu tư 22,978 tỷ đồng, trong đó: UBND thị xã 14,756 tỷ đồng; doanh nghiệp 8,222 tỷ đồng;

+ Hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 theo Quyết định số 1122/QĐ-UB ngày 13/4/2016 với diện tích 70,78 ha; hiện đã lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật với tổng kinh phí 53,356 tỷ đồng (Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thị xã Đông Triều).

Hiện nay, UBND thị xã Đông Triều đang triển khai thu hút nhà đầu tư mới để đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại Quyết định số 1122/QĐ-UB ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh.

- Thu hút đầu tư các dự án thứ cấp: Có 13 doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động ổn định với tỷ lệ lấp đầy 73,3%. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp là 2.640 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 24.09 tỷ đồng; tổng số lao động trong Cụm là 3.745 lao động.

(2) Cụm công nghiệp Hà Khánh, thành phố Hạ Long (tổng diện tích 50,01ha):

- Quyết định thành lập số 1181/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh (CCN hình thành trước khi có Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 Về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, được xử lý thành lập theo Thông tư số 31/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Liên bộ Bộ Công Thương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư), diện tích 47,54ha; mở rộng tại Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 với diện tích 2,47 ha; Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn kinh tế Hạ Long;

- Đầu tư hạ tầng: Tổng mức đầu tư 180,95 tỷ đồng (trong đó: 159,2 tỷ đồng được UBND tỉnh phê duyệt tại Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000119 ngày 10/11/2009 - diện tích 47,54 ha; 21,75 tỷ theo báo cáo đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp của Công ty cổ phần Tập đoàn kinh tế Hạ Long - diện tích 2,47 ha).

Chủ đầu tư hạ tầng đã hoàn thiện hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp theo quy hoạch và dự án đầu tư đã được phê duyệt đồng bộ như: cổng, tường rào, nhà bảo vệ, nhà điều hành; đường giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước; trạm xử lý nước thải đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp (đối với tổng diện diện tích 50,01 ha).

- Thu hút đầu tư các dự án thứ cấp: Hiện có 119 doanh nghiệp đã đăng ký thuê lại đất với diện tích 352.162m2, đạt tỷ lệ lấp đầy là 93,33%. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp là 1.568 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 14,3 tỷ đồng; tổng số lao động trong Cụm là 1.120 lao động.

- Hệ thống xử lý nước thải đã được xây dựng đồng bộ, (công suất 800m3/ ngày đêm).

(3) Cụm công nghiệp Nam Sơn, huyện Ba Chẽ (diện tích 47,55 ha):

- Quyết định thành lập số 3043/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh, diện tích là 47,55ha; Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hoàng Thái (tiếp nhận từ UBND huyện Ba Chẽ).

- Đầu tư hạ tầng:

+ Tổng mức đầu tư 418,54 tỷ đồng;

+ Giải phóng mặt bằng 32,7 ha;

+ Ngân sách tỉnh và huyện đã đầu tư: 3 tuyến đường giao thông (dài 1,102 km); vỉa hè, cây xanh, cổng, tường rào, điện chiếu sáng 0,5 km, nhà bảo vệ; Khu xử lý nước thải tập trung 2.400m3/ngày đêm (đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải); đường ống nước sinh hoạt 0,5km vào CCN (trong đó ngân sách hỗ trợ 46,476 tỷ đồng: ngân sách tỉnh 43 tỷ; ngân sách huyện 3,476 tỷ đồng theo cơ chế đặc thù, trước khi có Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Công ty cổ phần Hoàng Thái đầu tư (Chủ đầu tư): San gạt mặt bằng 90% diện tích đất cho thuê đợt 1 (diện tích đất thuê đợt I là 28,5ha); Xây dựng nhà điều hành CCN 300m2, 02 tầng; Trồng cây xanh cảnh quan, bồn hoa….với nhiều chủng loại cây; Đường giao thông nội bộ: với chiều dài khoảng 1km; Hệ thông cấp điện trung thế, hạ thế: 01 Trạm biến áp 750 KVA, 01 trạm 1500 KVA; Hệ thống hạ tầng thoát nước mặt, nước mưa: khoảng 2000m; cống thu gom nước thải cho các nhà xưởng: Khoảng 2000m; Hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng trong cụm công nghiệp; Rà phá bom mìn….

- Thu hút đầu tư các dự án thứ cấp:

Đã thu hút và đang triển khai thực hiện 02 dự án: dự án chế biến thực phẩm của Công ty cổ phần Hoàng Thái; dự án chế biến thuỷ sản của Công ty cổ phần thuỷ sản BNA Ba Chẽ.

(4) Cụm công nghiệp Hoành Bồ, thành phố Hạ Long (tổng diện tích 69,4 ha):

- Quyết định thành lập số 1239/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh, diện tích là 55,36 ha; điều chỉnh mở rộng tại Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh với diện tích điều chỉnh từ 55,36 ha lên 69,4 ha; Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xuân Trường.

- Tổng mức đầu tư 466,5 tỷ đồng (đối với diện tích 69,4ha);

- Chủ đầu tư đã hoàn thành 100% diện tích đất đền bù, giải phóng mặt bằng với diện tích là 55,36ha và được Trung tâm phát triển quỹ đất xác nhận tại Văn bản số 470/UBND-TTPTQĐ ngày 25/3/2019).

- Tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật với diện tích là 55,36ha: Chủ đầu tư (Công ty TNHH Xuân Trường) đã cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật (đạt trên 90%), dự kiến khánh thành vào ngày 30/4/2020. Công ty đã đền bù GPMB xong đợt 2 và đang làm thủ tục xin thuê đất đợt 2 với diện tích 14,04 ha.

(5) Cụm công nghiệp liên phường Phương Đông - Phương Nam, thành phố Uông Bí, diện tích 75 ha.

- Quyết định thành lập số 178/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh, diện tích là 25 ha.

- Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số Quyết định số 7777/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND thành phố Uông Bí;

- Điều chỉnh tiến độ đầu tư hạ tầng đến năm 2020 đối với cụm công nghiệp Phương Đông-Phương Nam 75 ha (Văn bản số 4294/BCT-CTĐP ngày 17/6/2019 của Bộ Công Thương "V/v tiến độ đầu tư cụm công nghiệp Phương Đông – Phương Nam, thành phố Uông Bí", Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh "V/v điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh V/v thành lập Cụm công nghiệp liên phường Phương Đông – Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh").

- Hiện nay, UBND thành phố Uông Bí đang thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư.

(6) Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả (diện tích 69,5 ha):

- Quyết định thành lập số 3256/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh, diện tích là 69,5 ha; Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghiệp Cẩm Thịnh; Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh “V/v giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả”.

- Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 với diện tích 49,5 ha đã được hoàn thành và đang tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào trong cụm công nghiệp; đang hoàn thiện thủ tục để triển khai đầu tư giai đoạn 2 (theo Quyết định số 4559/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 "V/v điều chỉnh Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả").

- Hệ thống xử lý nước thải đã được đầu tư hoàn thiện đồng bộ (công suất 950m3/ ngày đêm).

(Phụ lục số 03 gửi kèm theo)

Các Phụ lục được đăng tải tại đây

QLCN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 456
Đã truy cập: 575892