Thông báo về việc Công ty TNHH BHIP chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ.

24/04/2020 15:45

Sở Công Thương nhận được văn bản số 259/CT-KLM ngày 20/4/2020 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương thông báo về đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH BHIP. Nội dung chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH BHIP đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Cục (www.vcca.gov.vn).

Sở Công Thương thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và phối hợp cung cấp thông tin trong trường hợp nhận được thông tin, khiếu nại, khiếu kiện của người tham gia bán hàng đa cấp về việc Công ty TNHH BHIP chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Thông tin cần trao đổi mời xin liên hệ với Phòng Quản lý thương mại trước ngày 20/5/2020 (đồng chí Nguyễn Thùy Diên, chuyên viên Phòng Quản lý thương mại - SĐT 0203 3622350, email: quanlythuongmaiqn@.gmail.com)./.

Tệp đính kèm

QLTM


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 45
Đã truy cập: 1545530