Sở Công Thương: Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng trưởng bình quân đạt 17-18%/năm

07/05/2020 07:47

 
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Công thương đã vận dụng linh hoạt các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Công thương vào các hoạt động cụ thể nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
Sở Công Thương Quảng Ninh ký kết hợp tác với các sở công thương: Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Tây Ninh.

Theo đó, trong giai đoạn 2015 – 2020, ba chỉ tiêu chính của ngành về phát triển sản xuất công nghiệp (IIP); tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đều có sự tăng trưởng rõ rệt. Trong đó, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân là 7,35%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng dự kiến đạt trên 449,1 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 17,5%/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp trong tỉnh trên địa bàn tỉnh ước đạt 9.838 triệu USD, tăng bình quân 8,4%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Cùng với đó, một số lĩnh vực phát triển chủ yếu của ngành cũng có sự tăng trưởng vượt bật so với chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Điển hình như: Sản xuất kinh doanh than ước đạt 199,7 triệu tấn, bình quân tăng 3,55%/năm, vượt 0,4% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra là 3,1%/năm; sản lượng điện sản xuất đạt hơn 153,2 tỷ kwh, tăng bình quân 10,99%/năm, vượt gần 1% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra là 10%/năm.

Riêng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh trong tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Cụ thể từ 36,4% năm 2015 lên 40,90% vào năm 2019 và dự kiến lên 40,92% vào năm 2020. Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao, giai đoạn 2016-2020 đạt 293.497 tỷ đồng, tăng bình quân 10,90%/năm.

 Cán bộ Sở Công thương hướng dẫn TTHC cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Ngày 7/5 tới, Sở Công thương sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Công Thương sẽ phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị hằng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân đạt 7- 8%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng trưởng bình quân đạt 17-18%/năm; giá trị hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh tăng trưởng bình quân đạt 5 -7 %/năm; chỉ số DDCI, Par Index hằng năm của Sở nằm trong nhóm tốt của các sở, ngành thuộc tỉnh.

Văn phòng Sở (Nguồn theo báo điện tử Quảng Ninh http://baoquangninh.com.vn)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 741
Đã truy cập: 1185391