Công thương Quảng Ninh: 69 năm xây dựng và trưởng thành 14-5 (1951-2020)

12/05/2020 10:12

Suốt chặng đường phát triển của ngành công thương Quảng Ninh luôn gắn chặt với quá trình xây dựng và phát triển của Tỉnh; ngành công thương Quảng Ninh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Hoạt động công thương đóng vai trò “sống còn” đối với đất nước. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh răn dạy bằng những lời hết sức giản dị: “Phải hiểu rằng, trong nền kinh tế có ba mặt quan trọng: nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp. Ba mặt công tác quan hệ mật thiết với nhau. Thương nghiệp là cái khâu giữa nông nghiệp và công nghiệp. Nếu khâu thương nghiệp bị đứt thì không liên kết được nông nghiệp và công nghiệp, không củng cố được liên minh công nông. Công tác thương nghiệp không chạy thì hoạt động nông nghiệp, công nghiệp sẽ bị rời rạc”.

Tăng trưởng ổn định, bền vững trên chặng đường 69 năm

Phát huy được những lợi thế và xác định hướng đi đúng đắn, trong những năm qua tốc độ phát triển công nghiệp, thương mại của Quảng Ninh luôn duy trì ở mức cao và ổn định. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp trong tỉnh trên địa bàn tỉnh 5 năm (2016-2020) ước đạt 9.838 triệu USD, tăng bình quân 8,4%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ đề ra, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 3-5%/năm). Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP): giai đoạn 2016 - 2020 chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân là 7,35%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 5 năm (2016-2020) đạt 449,1 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 17,5%/năm.

Một số lĩnh vực phát triển chủ yếu của ngành:  Sản xuất kinh doanh than: Sản xuất than giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 199,7 triệu tấn, bình quân tăng 3,55%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra:  “phấn đấu tăng trưởng giá trị gia tăng ngành than đạt ít nhất 3,1%/năm, có sản lượng than thương phẩm tối thiểu đạt 42 triệu tấn vào năm 2020”. Sản lượng điện sản xuất 5 năm (2016-2020) đạt hơn 152,5 tỷ kWh, tăng bình quân 10,5%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra: “Phấn đấu tốc độ tăng trưởng sản xuất điện đạt trên 10%/năm”. Quảng Ninh cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước cơ bản hoàn thành đưa điện lưới đến tất cả các thôn, khu, khe, bản trên đất liền và các đảo. Đối với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: 5 năm (2016-2020) đạt 293.497 tỷ đồng, tăng bình quân 10,90%/năm. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh trong trong tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Sản xuất xi măng với công suất 7,67 triệu tấn/năm, chiếm khoảng 10% công suất cả nước. Công nghiệp đóng tàu mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đóng góp nhiều sản phẩm quan trọng như các tàu trọng tải lớn, tàu cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển… đã có thêm một số sản phẩm mới thuộc nhóm chế biến, chế tạo đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp. Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu ngành và chuyển đổi phương thức phát triển theo đúng định hướng của tỉnh; dự kiến đến năm 2020 ngành công nghiệp- xây dựng giảm từ 49,2% xuống còn 48,1% và dịch vụ tăng từ 43,1% lên 46,3%.

Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả - một trong những công trình trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Thương mại nội địa có bước phát triển cả về chất và lượng như xây mới, nâng cấp các chợ loại I, II, đưa vào hoạt động các trung tâm thương mại lớn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 133 chợ; 31 siêu thị và 07 Trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi của Vinmart+ (68 cửa hàng), Lan Chi (2 cửa hàng) và Circle K (4 cửa hàng)... Với những lợi thế của mình, Quảng Ninh đang trở thành “miền đất vàng” của các nhà đầu tư. Cho tới thời điểm này, nhiều các tên tuổi lớn trong và ngoài nước của ngành thương mại đã có mặt tại Quảng Ninh như: Siêu thị Metro Hạ Long, Big C Hạ Long, Lotte, KFC, Thế giới di động, Fpt shop, siêu thị điện máy HC, siêu thị điện máy Mediamart…

Những thành công của ngành công thương Quảng Ninh hôm nay là sự kết tinh truyền thống quý báu của lớp lớp cán bộ đi trước đã dày công bằng cả tâm huyết của mình xây dựng ngành không ngừng phát triển. Toàn thể cán bộ công chức, viên chức của ngành công thương Quảng Ninh đã nỗ lực tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm quan liêu, phiền hà tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp và cá nhân đến giao dịch và công tác. Đặc biệt, ngành đã duy trì hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử Quảng Ninh đem lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp tham gia, là một kênh xúc tiến thương mại hiệu quả trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực và quốc tế.

Khu công nghiệp Cái Lân đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế-xã hội của tỉnh

Kỳ vọng vững bước đi lên

Bước vào năm 2020 với nhiều sự kiện hội nhập quốc tế quan trọng của Việt Nam, như: Hiệp định đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại Việt Nam – EU (EVFTA),… Những sự kiện trên khẳng định rằng hội nhập nay đã đến trước cửa nhà, ngành công thương Quảng Ninh đứng trước nhiều cơ hội mới nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Vì vậy, trong thời gian tới, mục tiêu của ngành là tái cấu trúc doanh nghiệp một cách hợp lý, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng để phát triển bền vững; trong đó, tập trung phát triển các khu công nghiệp gắn với môi trường và dịch vụ; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển mạnh các ngành dịch vụ, đó là thế mạnh của tỉnh như dịch vụ du lịch, thương mại, cửa khẩu, cảng biển; Phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao và các sản phẩm chủ lực; đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn, phục vụ nông nghiệp; tăng cường đầu tư hạ tầng, ổn định thị trường lưu thông hàng hóa và phát triển thương mại theo hướng văn minh hiện đại.

Để thực hiện mục tiêu trên, ngành công thương Quảng Ninh đã tập trung vào các giải pháp là: Chủ động, tích cực tham mưu cho tỉnh về các định hướng chiến lược, cơ chế chính sách, lộ trình phát triển của ngành Công thương theo từng giai đoạn. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước nhằm hỗ trợ và khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Cùng với đó, ngành công thương Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý thị trường, tích cực hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, để tạo đồng thuận xã hội, thống nhất hành động, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về các chủ trương, chính sách phát triển ngành công thương… Trên cơ sở đó, toàn ngành tập trung khai thác tối đa năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng của ngành nhanh và bền vững, tăng trưởng mạnh kim ngạch xuất khẩu, khai thác và mở rộng thị trường trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu thiết yếu của sản xuất, đời sống, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế…

Tin rằng với những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Công thương Quảng Ninh sẽ tiếp tục tiến lên vững chắc trên con đường xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp !

Thanh tra Sở Công Thương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 42
Đã truy cập: 995239