Kế hoạch Công tác bảo đảm ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trong dịp Tết Trung thu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

15/09/2020 08:09

Căn cứ Kế hoạch số 440/KH-SCT ngày 25/02/2020 của Sở Công Thương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Công Thương năm 2020; Kế hoạch số 657/KH-BCT ngày 03/02/2020 của Bộ Công Thương về việc triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương năm 2020; Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 28/02/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020, Công văn số 6095/UBND-VX2 ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2020, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trong dịp Tết Trung thu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác truyển thông, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về ATTP nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kiến thức về ATTP đối với người tiêu dùng trong việc lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn.

- Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương; thông qua công tác kiểm tra, giám sát phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về ATTP, không để thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu lưu thông trên thị trường. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về ATTP, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý ATTP giữa tuyến tỉnh và tuyến huyện, xã về quản lý ATTP ngành Công Thương; Đánh giá tình hình về ATTP đối với nhóm thực phẩm thuộc thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương nhằm định hướng giải pháp quản lý.

 1. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, kiểm soát ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như các sản phẩm bánh, mứt, kẹo, rượu thủ công...

- Kết hợp kiểm tra với lấy mẫu giám sát thực phẩm, gửi kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP, hướng dẫn hồ sơ tự công bố sản phẩm, trình tự công bố, phiếu kết quả kiểm nghiệm, ghi nhãn hàng hoá và chỉ tiêu an toàn cơ sở tự công bố.

- Tích cực phối hợp với các Sở ngành, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong thanh tra, kiểm tra về công tác bảo đảm ATTP; Chủ động phát hiện, ngăn chặn và phối hợp xử lý kịp thời việc kinh doanh các loại hàng hóa, văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

- Làm tốt công tác truyển thông, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP nhằm nâng cao nhận thức và ý thức thực hành về ATTP của cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP; đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI
 2. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP

- Đối tượng ưu tiên truyền thông và nội dung thông tin, tuyên truyền:

+ Đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã thực hiện công tác quản lý, theo dõi ATTP tại địa phương: Các quy định mới của pháp luật về ATTP, các chỉ đạo của cấp trên có liên quan đến công tác quản lý ATTP, các vấn đề tồn tại bất cập trong công tác quản lý ATTP và các giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

+ Người sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Nội dung các quy định của pháp luật của về sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý ATTP; Kiến thức bảo đảm ATTP, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn; các chế tài xử lý vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định bảo đảm ATTP góp phần giảm thiểu tới mức thấp nhất sự cố ngộ độc thực phẩm.

  + Người tiêu dùng thực phẩm: Tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ trong công tác quản lý ATTP; phát huy ý thức tố giác các hành vi vi phạm về ATTP của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn; có thói quen từ chối các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm ATTP; hiểu rõ tác hại của việc sử dụng rượu.

- Hình thức thông tin, tuyên truyền:

+ Phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị tập huấn, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP; in, cấp phát tập gấp, băng zôn, phướn thả, đĩa VCD nội dung về ATTP trong dịp tết Trung thu gửi các địa phương tuyên truyền; Cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu và phối hợp với cơ quan truyền thông triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức về ATTP.

+ Thông tin kịp thời đến người dân kết quả thanh tra, kiểm tra về ATTP, công bố công khai các đối tượng vi phạm và kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

 1. Công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp liên ngành về ATTP

2.1. Đối tượng kiểm tra, giám sát và phương pháp kiểm tra

2.1.1. Đối tượng kiểm tra, giám sát

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. Tập trung vào các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, các sản phẩm bánh, mứt, kẹo, rượu thủ công...

2.1.2. Phương pháp kiểm tra, giám sát

- Đoàn kiểm tra, giám sát gửi thông báo thời gian, nội dung kiểm tra, giám sát đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước 3 ngày trước khi Đoàn đến làm việc.

- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trực tiếp việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại cơ sở, lấy mẫu thực phẩm kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP.

- Đối với các trường hợp vi phạm về ATTP, phát hiện sản phẩm thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm hoặc cơ sở không thực hiện biện pháp khắc phục sự cố, Đoàn kiểm tra, giám sát lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định.

2.2. Thời gian và địa điểm kiểm tra, giám sát

- Thời gian: Trong dịp Tết Trung thu năm 2020.

- Địa điểm: Trên địa bàn các địa phương trong tỉnh.

Lịch kiểm tra

2.3. Nội dung kiểm tra, giám sát

2.3.1. Căn cứ pháp lý

 • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
 • Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
 • Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 để quy định cụ thể về hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ định một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng.
 • Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 • Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá;
 • Nghị định số 77/2016/NĐCP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, an toàn thực phẩm có liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
 • Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;
 • Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

          2.3.2. Nội dung kiểm tra, giám sát

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy chứng nhận sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức ATTP/giấy xác nhận tập huấn ATTP đối với chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; bản ký cam kết bảo đảm ATTP.

+ Hồ sơ công bố hợp quy/công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/ tự công bố/đăng ký bản công bố.

+ Hồ sơ liên quan đến nguyên liệu, phụ gia thực phẩm.

+ Hồ sơ liên quan đến nguồn gốc sản phẩm thực phẩm.

- Phiếu kiểm nghiệm chất lượng nước, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm định kỳ theo quy định.

- Kiểm tra nhãn sản phẩm hàng hóa thực phẩm.

- Kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh của cơ sở bao gồm: dây chuyền sản xuất, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ, bao gói, thành phẩm, phân phối thực phẩm; trang thiết bị, dụng cụ trưng bày, bảo quản thực phẩm.

- Lấy mẫu gửi xét nghiệm xét nghiệm các chỉ tiêu ATTP tại Labo xét nghiệm theo quy định khi cần thiết, đồng thời lấy mẫu thực phẩm kiểm nghiệm chỉ tiêu an toàn bằng phương pháp xét nghiệm nhanh.

2.3.3 Thực hiện xử lý vi phạm

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra, giám sát có trách nhiệm xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo quy định, tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm ATTP, không rõ nguồn gốc, không đủ các điều kiện lưu thông trên thị trường; không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm không bảo đảm ATTP tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục có hiệu quả.

Việc áp dụng xử lý vi phạm phải đúng quy định pháp luật, kết quả xử lý công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

 • Thành phần Đoàn kiểm tra, giám sát

Phòng Quản lý thương mại, Thanh tra Sở Công Thương, phối hợp cán bộ Cục Quản lý thị trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng các địa phương.

2.5. Kinh phí và phương tiện thực hiện

- Từ nguồn kinh phí đảm bảo ATTP được UBND tỉnh cấp cho Sở Công Thương triển khai thực hiện trong năm 2020.

- Từ nguồn kinh phí đảm bảo ATTP được UBND tỉnh cấp cho Sở Công Thương triển khai thực hiện trong năm 2020.

- Phương tiện đi lại của Đoàn kiểm tra, giám sát do cơ quan trưởng đoàn bảo đảm.

- Công tác phí, tiền phòng ngủ bảo đảm theo quy định của Nhà nước hiện hành.

- Kinh phí cho việc mua mẫu và kiểm nghiệm mẫu thực phẩm: Chương trình mục tiêu dân số và y tế; hỗ trợ của các địa phương, đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

2.7. Tổ chức thực hiện

-  Phòng Quản lý thương mại chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở chuẩn bị các nội dung cho công tác kiểm tra, phối hợp các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện sau khi kết thúc đợt kiểm tra, giám sát.

- Văn phòng Sở bố trí xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn kiểm tra.

- Đề nghị Uỷ ban nhân dân các địa phương bố trí cán bộ phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng phối hợp với Sở Công Thương thực hiện kế hoạch này; Thông báo đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được kiểm tra (Phụ lục kèm theo).

- Đề nghị Cục Quản lý thị trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bố trí cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát để thực hiện công tác đạt kết quả.

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đạt kết quả tốt./.

Quản lý thương mại


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 678
Đã truy cập: 572582