Lấy ý kiến tham gia dự thảo Quy định phát triển và quản lý chợ

01/09/2020 08:13

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5033/UBND-TM1 ngày 24/7/2020 về việc chủ trương xây dựng, ban hành Quy định về cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ngày 31/7/2020, Sở Công Thương đã có Văn bản số 2547/SCT-QLTM1 về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gửi các sở, ngành, UBND các địa phương và các tổ chức có liên quan. Sở Công Thương đã nhận được nhiều văn bản tham gia ý kiến chất lượng, với tinh thần xây dựng cao. Sở Công Thương tiếp tục trân trọng đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến gửi văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh dảm bảo quy định.

Các tài liệu liên quan tới dự thảo, đề nghị xem tại file đính kèm.

Sở Công Thương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp./.

Tệp đính kèm

qt.sct


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 683
Đã truy cập: 572587