Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019

30/10/2020 13:19

Ngày 29/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BCT quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019, theo đó tại Quảng Ninh có 138 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Để triển khai thực hiện các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới Luật có liên quan, Sở Công Thương hướng dẫn việc thực hiện (1) Báo cáo tình hình sử dụng năng lượng; (2) Xây dựng kế hoạch năm và báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở; (3) Xây dựng kế hoạch 5 năm và báo cáo thực hiện kế hoạch 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở; (4) Xây dựng mô hình quản lý năng lượng; (5) Kiểm toán năng lượng

Chi tiết xem tại tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 34
Đã truy cập: 1503264