Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh Ninh lần thứ VII

15/11/2020 10:08

Căn cứ Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 85/QĐ-BTC ngày 27/7/2020 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tại kỹ thuật tỉnh về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII (2020-2021); Kế hoạch số 86/KH-BTC ngày 27/7/2020 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh về tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII (2020-2021)

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh Ninh lần thứ VII được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng kho học và công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, trật tự, án toàn xã hội, an ninh quốc phòng,...từ đó thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong lao động, sáng tạo của đội ngũ trí thức, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Quảng Ninh.

          Theo đó, đối tượng dự thi là mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các đề tài, giải pháp được tạo ra và áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2015 trở lại đây, đáp ứng các yêu cầu, quy định của thể lệ Hội thi, đều có quyền tham dự Hội thi với tư cách cá nhân (tác giả đề tài, giải pháp dự thi); hoặc các tổ chức đứng tên dự thi là mọi tổ chức được cấp phép hoạt động theo pháp luật Việt Nam đã đầu tư nhân lực, kinh phí, trang thiết bị để tạo ra đề tài, giải pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2015 trở lại đây.

         Các thông tin chung, thể lệ Hội thi và hướng dẫn hồ sơ đăng ký tham gia được gửi kèm theo công văn này (gồm: Kế hoạch 86/KH-BTC ngày 27/7/2020 về Kế hoạch Tổ chức Hội thi, Quyết định số 85/QĐ-BTC ngày 27/7/2020 về ban hành Thế lệ Hội thi)

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: đến hết ngày 30/6/2021.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi: Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh, tầng 10, trụ sở liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện)

Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các doanh nghiệp./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 588
Đã truy cập: 731292