Kế hoạch tổ chức ngày mua sắm trực tuyến "Online Friday 2020"

30/11/2020 16:43

Triển khai thực hiện Quyết định số 3033/QĐ-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2020”, Sở Công Thương Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch triển khai “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tổ chức Ngày mua sắm trực tuyến 2020 trực tuyến hoàn toàn theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương; phát huy lợi thế úng dụng công nghệ số và thương mại điện tử, áp dụng các biện pháp giám sát và thức đẩy hàng chính hãng, hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của các doanh nghiệp tham gia; đẩy mạnh phong trào “Người Việt dùng hàng Việt”, nâng cao chất lượng dịch vụ của Việt Nam. - Ứng dụng các giải pháp công nghệ số trên nền tảng internet và mạng viễn thông để thúc đẩy giao dịch trực tuyến, thương mại điện tử hiệu quả và đảm bảo an ninh thông tin. - Phổ biến, nâng cao trải nghiệm của người dân, người tiêu dùng về những nền tảng công nghệ số được ứng dụng trong thương mại điện tử. - Thúc đẩy mạnh mẽ các giải pháp thanh toán điện tử, hướng đến phát triển giải pháp thanh toán đảm bảo trong thương mại điện tử là nền tảng xây dựng niềm tin của người tiêu dùng trong giao dịch điện tử. - Tạo tiền đề cho việc tổng hợp thông tin, đề xuất cấp trên các cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp triển khai các hoạt động khuyến mại trong hoạt động mua sắm online.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian: Thứ Sáu, ngày 04 tháng 12 năm 2020.

2. Đối tượng tham gia: tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật.

3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: 100% (theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ).

4. Phạm vi thực hiện: trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh.

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 667
Đã truy cập: 791014