Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

22/12/2020 10:39

Ngày 30/11/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 31/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Theo đó, Danh mục tiền chất thuốc nổ gồm: Tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và các hóa chất nguy hiểm có tên, công thức phân tử, mã CAS, mã HS, ngưỡng hàm lượng % lớn hơn hoặc bằng ngưỡng hàm lượng quy định tại Phụ lục III Thông tư số 13/2018/TT-BCT thay vì Danh mục tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp như quy định cũ.

Bên cạnh đó, Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký vật liệu nổ công nghiệp mới, thành lập Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước kiểm tra các chỉ tiêu đặc tính kỹ thuật trong phòng thí nghiệm và giám sát việc thử nổ công nghiệp để công nhận kết quả đăng ký, xem xét và đề nghị bổ sung và Danh mục vật liệu nổ công nghiệp thay vì tiếp nhận đăng ký vật liệu nổ công nghiệp mới để công nhận kết quả đăng ký, xem xét và bổ sung vào Danh mục vật liệu nổ công nghiệp như trước đây.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2021.

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 44
Đã truy cập: 1503274