Triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

26/05/2021 14:52

Thực hiện công văn số 665/ATMT-BVMT ngày 14/5/2021 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương.
Sở Công Thương trân trọng đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty ngành Công Thương và các nhà máy nhiệt điện (Thăng Long, Mông Dương 2) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:
1. Nghiên cứu và triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương.
2. Đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty ngành Công Thương và các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đăng ký tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu môi trường của các doanh nghiệp.
Các đơn vị rà soát thành viên đã tham gia cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương. Văn bản đề nghị cấp/sửa đổi/bổ sung tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương gửi về Cục ATMT và hòm thư 
sangpn@moit.gov.vn hoặc mtcongthuong@gmail.com trước ngày 15 tháng 6 năm 2021 (mẫu văn bản đề nghị tại Phụ lục Công văn này).
3. Khuyến khích các doanh nghiệp không thuộc danh mục các đối tượng phải khai báo cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương (không thuộc danh mục tại Phụ lục 1 Thông tư số 42/2020/TT-BCT) thực hiện khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 30
Đã truy cập: 995227